Vahvistamme moniäänistä kansalais- yhteiskuntaa

 

Diakonissalaitos on tehnyt pitkään työtä vähemmistöjen syrjinnän ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.  Yhtenä esimerkkinä tästä on työ romanien parissa. Puolustamme romanien oikeuksia ja vahvistamme paikallisten romanijärjestöjen osaamista syrjinnänvastaisessa työssä.

Tuemme myös järjestöjen osaamista, jotta ne voisivat toimia paremmin vähemmistöjen koulutuksen ja työllistymisen puolesta. Paikallisten järjestöjen ja yhteisöjen vahvistaminen on tie pitkän tähtäimen kestävään muutokseen.

Romanipojat hakevat vettä vetokärryllä ja tynnyrillä Mizilin kylässä Romaniassa.Pojat hakevat vettä vetokärryillä ja tynnyrillä Mizilin kylässä Romaniassa.

Romaniväestö on Euroopan suurimpia etnisiä vähemmistöjä ja se jakautuu monella tavalla erilaisiin ryhmiin. Euroopan romaneista 80 prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella ja 30 prosentilla ei ole kodissaan juoksevaa vettä.

Romanit kohtaavat monenlaisia ennakkoluuloja ja syrjintää mm. työnsaantiin, asumiseen ja koulutukseen liittyen. Koronapandemian myötä romanien asema on heikentynyt entisestään, esimerkiksi eristämisen, rasistisen väkivallan ja toimeentulon menettämisen myötä.Lue lisää romaninaisten asemasta ja aktivismista Itä-Euroopassa

”Valea Seacăn romaninaiset eivät ole etuoikeutettuja valitsemaan, millaisen elämän haluaisivat itselleen. Heidän arjessaan kaikessa on loppujen lopuksi kysymys selviytymisestä.”, kertoo Diakonissalaitoksen romanialaisen kumppanijärjestön työntekijä Anca Nica.

Kun E-Romnja Diakonissalaitoksen tukemana aloitti työn Valea Seacăn kylässä Itä-Romaniassa, siellä ei ollut tyttöjä, jotka olisivat halunneet kouluun. Nyt 90 % hankkeen koulutusta tukevissa ryhmissä mukana olleista tytöistä on jatkanut opintojaan.

”Hankkeemme muutti heidän elämänsä ja tavan, jolla he katsovat sitä”, Anca summaa.

Lue lisää Diakonissalaitoksen ja E-Romnjan työstä Romaniassa
Anca Nica, romanialaisen E-Romnja-järjestön työntekijä.

Anca Nica työskentelee Euroopan ensimmäisessä romanifeministisessä järjestössä E-Romnjassa, joka on Diakonissalaitoksen pitkäaikainen kumppanijärjestö. Yhteistyössä kumppanit parantavat syrjittyjen romaninaisten ja -tyttöjen asemaa Romaniassa.

Diakonissalaitos on edelläkävijä Itä-Euroopan romanityössä:
  • Torjumme romaninaisten ja -tyttöjen kokemaa syrjintää Euroopassa ja tuemme sen uhrien voimaantumista ja osallisuutta. Samalla pyrimme vaikuttamaan Euroopan Unionin syrjintää koskevaan lainsäädäntöön ja toimintatapoihin. Lue lisää Intersect voices -hankkeesta tästä.
  • Edistämme romanien työllistymismahdollisuuksia ja pienyrittäjyyttä Bulgariassa.
  • Tuemme romaninaisten ja -tyttöjen voimaantumista ja työllistymistä Romaniassa.
  • Edistämme romaninaisten yhteiskunnallista toimijuutta Moldovassa, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa.
  • Tuemme romaninaisten ja -tyttöjen aseman parantamista ja edistämme heidän työllistymismahdollisuuksiaan Kosovossa.
  • Parannamme erityisesti moniperustaista syrjintää kokevien romanien mahdollisuuksia ja taitoja osallistua päätöksentekoon Ukrainassa.

Ajankohtaista: