Kepeästi kokeillen

Koemme, että kooltaan pienen tiimimme resurssit tulevat parhaiten käyttöön kehittävässä kokeilemisessa, jossa kehitämme ja testaamme erilaisia osallistumisen ja yhdessä elämisen tapoja. Meille kokeilullisessa työotteessa tärkeää on mahdollisuus hypätä kepeästi yrittämään jotakin uutta ideaa.

Aiempia ja tulevia pilottejamme

Kokeilullinen työote on aiempina vuosina vienyt meidät testaamaan esimerkiksi englanninkielisiä vapaaehtoistoiminnan rekrytapahtumia, ilmastonmuutokselle järjestettyjä itkuvirsiä, korttelijuhlia naapurustososiaalisuuden edistämiseksi, lukion kanssa järjestettyä vapaaehtoistoiminnan kurssia ja yhteisen alustan aloittamista järjestökentän yhteistyön edistämiseksi kriisiaikana.

Vuonna 2021 olemme toteuttamassa kokeiluja esimerkiksi ihmisten kutsumiseksi ilmasto- ja ympäristötoimintaan sekä vasta Suomeen muuttaneiden näkemysten hyödyntämistä järjestöjen toiminnan kehittämisessä. Voit tutustua aiempiin kokeiluihimme Innokylässä, jonne olemme koonneet kanssakokeilijoidemme, Kukunorin Propellipäiden ja Kakspyn LovMe:n kanssa erinäisiä pilottejamme.