Kunnille ja yhteisöille

Helsingin Diakonissalaitos on erityisryhmien asiantuntija. Tuotamme yhdessä tytäryhtiömme Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n kanssa monipuolisia ja vaikuttavia sosiaali- ja terveysalan palveluita, jotka parantavat asiakkaittemme arkea.

Yhteistyötä asiakkaan parhaaksi

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja sen tytäryritys  Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy tuottavat monipuolisa sosiaali- ja terveyspalveluita. Olemme erikoistuneet vaativien erityisryhmien palveluihin, joita tuotamme yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi  tarjoamme Kaapeli-yhteisövalmennuksia, jotka voimauttavat ihmisiä ja rakentavat yhteisöjä. Kansalaistoiminta on mukana kaikessa toiminnassamme.

Toimipisteemme sijaitsevat pääkaupunkiseudun ohella Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Rovaniemellä. Toimimme valtakunnallisesti ja teemme yhteistyötä useiden eri kuntien, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Liiketoimintaamme ohjaa vastuullisuus.

Meillä on osaamista ja kokemusta erityisesti palveluintegraatioiden kehittämisessä. Rakennamme yhteisöjä, joissa eri alojen ammattilaiset, vapaaehtoiset, vertaiset ja kokemusasiantuntijat toimivat yhdessä asiakkaan rinnalla. Emme tarjoa valmiita ratkaisuja, vaan kehitämme yhdessä uusia toimintamalleja. Vahva osaamisemme ja pitkä kokemuksemme tekevät meistä luotettavan yhteistyökumppanin vaikuttavien palvelumallien ja uusien innovaatioiden kehittämiseen.

Tutustu kunnille suunnattuihin palveluihin

Yritysyhteistyö

Yritysyhteistyö Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa tarjoaa yrityksille tietoa suomalaisen yhteiskunnan kipupisteistä ja mahdollisuuden edistää heikommassa asemassa olevien hyvinvointia. Se luo loistavan pohjan uusien, erityisryhmille suunnattujen palveluiden ja ratkaisujen kehittämiselle.

Yhteistyökumppaniksi voi ryhtyä monella tapaa. Voitte sponsoroida tapahtumia, valmennuksia tai kampanjoitamme. Voitte tarjota harjoittelu- tai oppisopimuspaikkoja asiakkaillemme, tai voimme luoda yhdessä työllistymismahdollisuuksia esimerkiksi nuorille, vajaatyöllisille tai maahantulijoille. Pitkäaikaisissa kumppanuuksissa voi oman organisaation osaamista tuoda asiakkaittemme hyväksi joko kehittämis- tai mentoritoiminnan kautta. Voimme myös tarjota yrityksesi henkilöstölle merkityksellisiä vapaaehtoistyön mahdollisuuksia ja koulutusta. Otamme mielellään vastaan myös pro bono -työtä toimintamme kehittämiseksi.

Yritysyhteistyö tärkeän asian parissa lisää positiivista näkyvyyttä yrityksen brändille arvostetun ja hyvämaineisen Diakonissalaitoksen kanssa. Se vahvistaa mielikuvaa yrityksestäsi yhteiskuntavastuun edelläkävijänä ja parantaa esimerkiksi nuorten kiinnostusta yritystänne kohtaan työnantajana ja palveluntarjoajana.

Ota yhteyttä. Etsitään paras tapa tehdä yhteistyötä!

Start-up-yhteistyö ja kehittämisen alustana toimiminen

Olemme kiinnostuneita yhteistyöstä sosiaali- ja hyvinvointialan start-upien kanssa, jotka kehittävät esim. helppokäyttöisiä suomenkielisiä mielenterveys-, päihde-, nuoriso-, lapsi- ja perhe- tai vanhustyön ratkaisuja.

Yhteistyömuotomme on jakaa asiantuntemustamme ja verkostojamme sekä toimia alustana innovaatioiden kehittämiselle ja testaamiselle tai digipiloteille asiakaskunnassamme tai hoitotyössä. Fokuksessa ei ole tietty teknologia tai sovellus, vaan se miten voimme lisätä arjen toimijuutta, itseohjautuvuutta ja asiakkaan kiinnittymistä mukaan valittuun toimintaan, terapiaan, yhteisöön, työhön tai koulutukseen.  Emme toimi pääomasijoittajana eikä rahoittajana.

Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Meru Health  ja Heippa.

Tutkimusyhteistyö

Helsingin Diakonissalaitos edistää toimialoihinsa kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta ja julkaisutoimintaa linkittyen yliopisto- ja osallisuuteen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvään tutkimukseen. Kehitämme myös jatkuvasti uusia käytännön toimintatapoja yhdessä asiakkaiden, tutkijoiden ja alan opiskelijoiden kanssa.

Lue lisää tutkimusyhteistyöstä

Vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita

Asukkaiden hyvinvointi lisääntyi ja 76% on tyytyväisiä asumiseensa.

Intensiivihoidossa 83 %:lla lapsista psyykkinen toimintakyky vahvistuu merkitsevästi.

Vamoksen nuorista 81 % koki elämänsä muuttuneen parempaan suuntaan.

Ajankohtaista