Intensiivihoito

Intensiivihoito on lastensuojelun sijaishuoltoa. Siihen integroituu lapsen tarpeeseen perustuva lastenpsykiatrinen hoito, sairaalakoulu sekä työskentely perheen kanssa.

Ketkä kaikki tukevat lasta ja perhettä hoidon aikana?

 • yksikön työntekijät
 • lasten- ja nuorisopsykiatri
 • psykologit
 • neuropsykologi
 • perhe- ja ryhmäterapeutit
 • toimintaterapeuttiIntensiivihoidolla on toimiva yhteistyö Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS:n kanssa).

Mitkä ovat intensiivihoidon tavoitteet?

 • lapsen psyykkisen voinnin tasaantuminen
 • tunteiden säätelyn ja toimintakyvyn vahvistuminen
 • sosiaalisten taitojen ja koulunkäynnin tukeminen
 • perhesuhteiden vahvistuminen
 • perheen yhdistyminen

Intensiivihoidon yksiköt

Nuorten intensiivihoito

Nuorten intensiivihoito on lastensuojelun sijaishuoltoa, johon integroituu nuoren tarpeeseen perustuva nuorisopsykiatrinen hoito, sairaalakoulu sekä työskentely perheen kanssa.

Ketkä kaikki tukevat nuorta ja perhettä hoidon aikana?

 • yksikön työntekijät
 • lasten- ja nuorisopsykiatri
 • psykologit
 • neuropsykologi
 • perhe- ja ryhmäterapeutti
 • toimintaterapeuttiNuorten intensiivihoidolla on toimiva yhteistyö Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS:n kanssa).

Mitkä ovat nuorten intensiivihoidon tavoitteita?

 • nuoren psyykkisen voinnin tasaantuminen
 • nuoruuden identiteetin ja itsenäistymiskehityksen tukeminen
 • sosiaalisten taitojen ja koulunkäynnin tukeminen
 • perhesuhteiden vahvistuminen
 • perheen yhdistyminen

Nuorten intensiivihoidon yksikkö

Lue lisää intensiivihoidosta

Intensiivihoidossa olleiden lasten, nuorten ja vanhempien kertomana heidän kokemuksensa intensiivihoidosta olivat pääosin positiivisia ja he kokivat, että intensiivihoidon aikana saadaan merkittäviä muutoksia aikaan sekä lapsen ja nuoren että perheen tilanteessa.

                                      Ote kirjasta Turvallista liikettä rajapinnoilla