Lasten ja nuorten jatkohoito

Lasten ja nuorten jatkohoito on sijaishuoltoa, joka suunnitellaan lapsen, nuoren ja perheen tarpeiden mukaan. Jatkohoidon tarkoituksena on tarjota kodinomainen ja yhteisöllinen arki lapsille ja nuorille. Hoitoa tarjoaa moniammatillinen työryhmä.

Kuinka lapsen ja nuoren kehitystä tuetaan?

Luodaan lapsen ja nuoren yksilölliset voimavarat huomioiden kasvuympäristö, joka koostuu

  • arjen turvallisista rakenteista
  • läsnäolosta
  • yhteisöllisyydestä ja toiminnallisuudesta

Mitkä ovat jatkohoidon keskeisiä tavoitteita?

  • lapsen ja nuoren itsenäistymiskehityksen ja sosiaalisten suhteiden tukeminen
  • peruskoulun päättäminen ja jatko-opintoihin kiinnittyminen