Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE)

YEE: Tukea lastensuojelun jälkihuoltoon oikeutetuille 16–25-vuotiaille nuorille.

Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE) -hanke tarjoaa yksilöllistä tukea lastensuojelun jälkihuoltoon oikeutetuille 16–25-vuotiaille nuorille. Hankkeen toimintana toteutetaan yksilövalmennusta, ryhmätoimintaa sekä matalan kynnyksen neuvontaa akuuteissa tilanteissa.

Diakonissalaitos on hankkeen osatoteuttaja. YEE-hanke toimii Vamos Kuopiossa ja Vamos Vantaalla.

YEE on myös ilman huoltajaa Suomeen tulleille itsenäistymisvaiheessa oleville 18-25 -vuotiaille nuorille. Toiminnan pääpaikka Helsingissä on Olohuone.

Hankkeessa otetaan mukaan myös kansalaistoimintaa nuorten tueksi.

Kuvan on piirtänyt Julia Varala.

Oma valmentaja

Tavoitteena on ehkäistä nuorten ajautumista yhteiskunnan rakenteiden ulkopuolelle. Nuori saa oman valmentajan, jonka kanssa voi miettiä raha-asioita, arjen sujuvuutta, opiskeluun tai työelämään liittyviä kysymyksiä tai hahmotella tulevaisuuden suuntaviivoja. Valmentaja on rinnalla kulkeva, luotettava aikuinen, joka tukee nuorta oman polun löytämisessä.

Ryhmätoimintaa

Ryhmätoimintaa suunnitellaan yhdessä ryhmään osallistuvien nuorten kanssa. Toiminta voi pitää sisällään rentoa yhdessäoloa, toimintaa, keskustelua ja vierailijoita nuorten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Ryhmätoiminta puolestaan tarjoaa nuorille mielekästä tekemistä, uusia tuttavuuksia, yhteisöllisyyttä ja vertaisuutta.

Toiminnassa tuetaan nuoren kiinnittymistä palveluihin, yhteiskuntaan ja kannatteleviin yhteisöihin.

 

Lisätietoa

Vamos Vantaa
Valmentaja Anniina Rae
anniina.rae@hdl.fi
puh. 050 471 1812

Vamos Kuopio
Valmentaja Marja Pulliainen
marja.pulliainen@hdl.fi
puh. 050351 4395

Kansalaistoiminta
Yhteisötyöntekijä Ulla Kärki
ulla.karki@hdl.fi
puh. 050 410 4663

Tässä linkki YEE-hankkeen esittelyyn