Arvot, visio ja missio

Arvot – kristillinen lähimmäisenrakkaus, ihmisarvo ja uudistaminen

Perustamme palvelutyön rajoja ylittävään kristilliseen lähimmäisenrakkauteen. Puolustamme jokaisen ihmisen luovuttamatonta ihmisarvoa. Edistämme heikoimmassa asemassa olevien ihmisoikeuksia. Luomme mahdollisuuksia inhimillisesti arvokkaaseen elämään. Nämä arvot tarkoittavat, että lähimmäisenrakkaus tulkitaan ihmisarvon, oikeudenmukaisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.

Visio – tätä haluamme olla

Haluamme olla rohkean diakonian edelläkävijä ja kestävän hyvinvoinnin rakentaja. Maallamme on varaa kantaa vastuu kaikkein heikoimmista, ihmisillä on sekä kykyjä että halua kantaa vastuuta toisistaan. Ketään ei jätetä. Diakonissalaitoksen yhteisö tekee tekoja, jotka muuttavat ihmisen elämää paremmaksi. Emme kavahda, vaikka tekemisemme jakavat mielipiteitä.

Missio – tämän vuoksi olemme olemassa

Jokaiselle ihmisarvoinen huominen. Tämä tarkoittaa toiminnassamme sitä, että ihmisarvo kuuluu jokaiselle. Diakonissalaitoksen olemassaolon oikeutus kiteytyy toimimiseen kaikkein heikoimpaan asemaan joutuneiden ihmisten tukena. Tämä on jatkuvaa avun ja tuen viemistä sinne, minne muut eivät vielä ole löytäneet. Sinne missä ihmisarvo on uhattuna.

Mitä on diakonia?