Kansainvälinen toiminta

Puolustamme rohkeasti ihmisarvoa myös Suomen ulkopuolella.

Ihmisarvoinen elämä jokaiselle

Diakonissalaitos edistää heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksia myös kansainvälisesti.

Työskentelemme yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa vähentääksemme köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Kehitämme ratkaisuja, jotta haavoittuvimmatkin ihmiset voisivat paremmin puolustaa oikeuksiaan ja elää ihmisarvoista elämää.

Voimaa yhteistyöstä

Toimimme aina yhteistyössä paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa ja vahvistamme niiden osaamista, jotta ne pystyvät paremmin jatkamaan työtään pitkän tähtäimen muutoksen saavuttamiseksi.

Kansalaisyhteiskunnan tukeminen on tärkeää, sillä kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli rauhan, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumisessa.

Kehitysyhteistyön painopisteet

 

Toimeentulo

Parannamme vaikeimmassa asemassa elävien mahdollisuuksia kouluttautumiseen, työllistymiseen tai oman elinkeinon toteuttamiseen, jotta he voisivat elättää itsensä ja perheensä. Lue lisää tästä.

Vahva kansalaisyhteiskunta

Vahvistamme syrjäytettyjen ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä. Kehitämme vähemmistöjärjestöjen osaamista ja toimintaa muun muassa syrjinnänvastaisessa työssä. Lue lisää tästä.

Sovinto

Tuemme yhteisöjen kykyä toipua sodista ja konflikteista luottamusta ja rauhaa vahvistavien sovintoprosessien avulla. Lue lisää tästä.

Toiminta-alue

 

Diakonissalaitos toimii Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Moldovassa, Romaniassa, Bulgariassa, Kosovossa, Etelä-Sudanissa, Etiopiassa, Somaliassa, Keniassa ja Tansaniassa.

Lue lisää työmme painopistealueista

Muut kansainvälisen työn hankkeet

Ajankohtaista