Kansainvälinen toiminta

Kannamme globaalia vastuutamme toteuttamalla kehitysyhteistyötä
Afrikassa ja Euroopassa.

Globaalia vaikuttamista

Kansainvälisyys on osa työtämme. Kansainvälisen työn tavoitteena on

  • köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen niissä maissa ja yhteisöissä, missä teemme työtä.
  • ratkaisujen kehittäminen heikoimmassa asemassa elävien ihmisten elämäntilanteiden, osallisuuden ja toimijuuden parantamiseksi.

 

Maantieteellinen toiminta-alue

Työmme keskittyy seuraaville alueille, joissa kehitämme työtämme pitkäjänteisesti:

  • Laajemman Euroopan alue: Kosovo, Moldova, Valko-Venäjä, Ukraina
  • Itäinen Afrikka ja Afrikan sarven alue: Pohjois-Somalia, Etiopia, Tansania
  • Eurooppa ja Euroopan reuna-alueet: Bulgaria, Romania

Johtaja Eija-Riitta Kinnunen kertoo kansainvälisen työn tavoitteista.

Nainen pitää kylttiä kädessä. Siinä lukee Rohkeasti ihmisarvon puolesta.

Osallisuutta, toimijuutta ja luottamusta kansainvälisessä työssä

Toimimme työssämme kumppanuudessa ja verkostoissa paikallisten toimijoiden kanssa.

Tuemme erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettuja kehittämishankkeita.

Hyödynnämme työssämme Diakonissalaitoksen säätiön vahvaa ammatillista osaamista.

Lue tästä, millaisissa hankkeissa olemme mukana, työmme tuloksista ja saavutetuista tavoitteista.

Tässä lisää kansainvälisestä toiminnastamme

 

Kansainvälinen työn painopistealueet

Toimentulo ja toimijuus 

Mahdollistamme yhteiskuntien kaikkein haavoittuvimmassa asemassa elävien ihmisten ihmisarvoisen ja itsenäisen elämän, ja mahdollistamme heidän toimijuuttaan.

Vahva kansalaisyhteiskunta

Vahvistamme syrjäytyneiden ja syrjäytettyjen yhteisöjen ja niissä elävien yksilöiden tietoisuutta ja osaamista vaikuttaa omaan elämään ja sen parantamiseksi.

Luottamus ja rauha yhteisöissä

Tuemme yhteisöjen kyky toipua väkivallasta ja traumasta vahvistaen luottamusta, rauhaa ja vakautta.


Lue lisää tästä linkistä: Kansainvälisen työn tavoitteet ja painopistealueet 2020–2022 (pdf)

Ajankohtaista

Hankkeet