Kansainvälisyys

Kannamme globaalia vastuutamme toteuttamalla kehitysyhteistyötä
Afrikassa ja Euroopassa.

Globaalia vaikuttamista

Diakonissalaitoksen kansainvälisen työn tavoitteena on köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen niissä maissa ja yhteisöissä, missä teemme työtä.  Kehitämme ratkaisuja heikoimmassa asemassa elävien ihmisten elämäntilanteiden, osallisuuden ja toimijuuden parantamiseksi.

Toimimme työssämme kumppanuudessa ja verkostoissa paikallisten toimijoiden kanssa. Lisäksi tuemme erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettuja kehittämishankkeita. Hyödynnämme työssämme Diakonissalaitoksen säätiön vahvaa ammatillista osaamista.

Maantieteellisesti työmme keskittyy seuraaville alueille, joissa kehitämme työtämme pitkäjänteisesti:

  • Laajemman Euroopan alue: Kosovo, Moldova, Valko-Venäjä, Ukraina
  • Itäinen Afrikka ja Afrikan sarven alue: Pohjois-Somalia
  • Eurooppa ja Euroopan reuna-alueet: Bulgaria, Romania

Kansainvälinen työn painopistealueet

Toimentulo ja toimijuus 

Mahdollistamme yhteiskuntien kaikkein haavoittuvimmassa asemassa elävien ihmisten ihmisarvoisen ja itsenäisen elämän, ja mahdollistamme heidän toimijuuttaan.

Vahva kansalaisyhteiskunta

Vahvistamme syrjäytyneiden ja syrjäytettyjen yhteisöjen ja niissä elävien yksilöiden tietoisuutta ja osaamista vaikuttaa omaan elämään ja sen parantamiseksi.

Luottamus ja rauha yhteisöissä

Tuemme yhteisöjen kyky toipua väkivallasta ja traumasta vahvistaen luottamusta, rauhaa ja vakautta.


Lue lisää:
 Kansainvälisen työn tavoitteet ja painopistealueet 2020–2022

Diakonissalaitoksen kansainvälisen työn tavoitteet linjaa toimintaa vastaamaan paremmin tätä päivää – ja huomista. Työn maantieteellinen painopiste siirtyy Afrikan mantereen vähiten kehittyneisiin maihin ja laajemman Euroopan maihin. Lue 17.9.2018 julkaistu artikkeli Tasavertaista tulevaisuutta kansainvälisesti.

Kehitysyhteistyötämme ja kansainvälistä toimintaamme tukevat Suomen ulkoministeriö, Helsingin seurakuntayhtymä, Emmaus ry ja Euroopan komissio.

Ajankohtaista

Agenda2030-hanke

Lue tästä, millaisissa hankkeissa olemme mukana, työmme tuloksista ja saavutetuista tavoitteista.

Tässä tietoa toiminnastamme