Sovinto on kestävän rauhan edellytys

 

Diakonissalaitoksen tavoitteena on vahvistaa hyvinvointia, luottamusta ja sovintoa yhteisöissä, jotka toipuvat sodista tai konflikteista. Kriisien aikana syntyneet traumaattiset kokemukset estävät luottamuksen ja rauhan syntymistä yhteisön sisällä. Trauman purkaminen sovintoprosessin kautta onkin kestävän rauhan edellytys.

Diakonissalaitoksen yhteistyökumppanin Suomen Lähetysseuran rauhan ja sovinnon työn päällikkö Kristiina Rintakoski kertoo, miksi psykososiaalinen tuki rauhan ja sovinnon työssä on keskeistä.

Tarve sovintoprosessien kehittämiseen kansainvälisesti on suuri. Tällä hetkellä yli puolet kaikista rauhansopimuksista kaatuu ensimmäisen viiden vuoden aikana ja väkivallan kierre palaa entistä pahempana. Suurin osa YK-vetoisista rauhanprosesseista pyrkii sovintoon ilman selkeitä suuntaviivoja siitä, miten sen voisi saavuttaa.

Konfliktit uusiutuvat helposti, jos niihin haetaan vain poliittisia ja sotilaallisia ratkaisuja. Väkivaltaisuuksien jälkeen yksilöt ja yhteisöt tarvitsevat psykososiaalista tukea voidakseen selviytyä menneistä ja kyetäkseen rakentamaan uutta elämää sovussa.

Diakonissalaitoksen ja sen kansainvälisten kumppaneiden toteuttama #reconciliation-hanke edistää sovinnon osaamista ja tukee sovintoprosesseja Afrikan sarven alueella. Rauha on vielä monessa alueen maassa hauraalla pohjalla ja levottomuuksia puhkeaa edelleen aika ajoin.

Hanke tukee paikallisesti johdettuja sovintopyrkimyksiä ja paikallisten sovittelijoiden edellytyksiä onnistua työssään. Paikallisia sovintoprosesseja vahvistetaan myös yhdistämällä niitä kansallisiin ja kansainvälisiin prosesseihin. Hanke kehittää psykososiaalisen tuen käyttöä sovintotyössä ja edistää sovintotyön roolia kansainvälisessä rauhan rakentamisessa.

Diakonissalaitoksen kansainvälisen toiminnan johtaja Eija-Riitta Kinnunen kertoo, miten yksilöt toipuvat konflikteista ja mikä rooli psykososiaalisella tuella on toipumisprosessissa.

#Sovinto-hankkeen logo.

#sovinto on Diakonissalaitoksen, Suomen Lähetysseuran ja Helsingin seurakuntayhtymän perustama ohjelma, jonka tavoitteena on edistää yksilöiden ja yhteisöjen halua ja kykyä toimia sovinnon rakentajina Suomessa ja maailmalla. #reconciliation-hanke on osa #sovinto-ohjelmaa.

Lue lisää #sovinto-ohjelmasta ja #reconciliation-hankkeesta