Kansalaistoiminta

Yhteisön tukea unohdetuille ihmisryhmille. Kokonaisvaltaisten palveluiden lisäksi ihmiset kaipaavat vahvaa yhteisön tukea. Aktiivinen kansalaistoimintamme tuottaa hyvinvointia ympärilleen.

Tukea kanssaihmisistä

Palvelujärjestelmät eivät yksin riitä takaamaan ihmisten tarvitsemaa tukea elämän eri vaiheissa. Tarvitaan myös toisia ihmisiä. Erityisesti yhteiskunnan unohdetut ihmisryhmät tarvitsevat kokonaisvaltaisten palveluiden lisäksi vahvaa yhteisön tukea saadakseen takaisin ihmisarvonsa ja elämänhallintansa.

Voimavaroja ja uusia yhteisöjä

Helsingin Diakonissalaitos on viime vuosina käynnistänyt palvelutuotantonsa rinnalle kaikkia osapuolia voimavaraistavaa kansalaistoimintaa, jossa on mukana jo noin 850 vapaaehtois- ja vertaistoimijaa. Ihmisillä on paljon osaamista, ideoita ja voimavaroja. Niitä yhteen kytkemällä syntyy paitsi yhteisiä merkityksiä myös yhteisöjä, joissa ihmisillä on parempi olla.

Tutustu myös

Ajankohtaista