Kansalaistoiminta

Yhteisön tukea unohdetuille ihmisryhmille. Kokonaisvaltaisten palveluiden lisäksi ihmiset kaipaavat toisia ihmisiä. Aktiivinen kansalaistoimintamme tuottaa hyvinvointia ympärilleen.

Tukea kanssaihmisistä

Palvelujärjestelmät eivät yksin riitä takaamaan ihmisten tarvitsemaa tukea elämän eri vaiheissa. Tarvitaan myös toisia ihmisiä. Erityisesti yhteiskunnan unohdetut ihmisryhmät tarvitsevat kokonaisvaltaisten palveluiden lisäksi vahvaa yhteisön tukea saadakseen takaisin kokemuksensa ihmisarvosta ja palauttaakseen elämänhallintansa.

Diakonissalaitos on viime vuosina käynnistänyt kaikkia osapuolia voimavaraistavaa kansalaistoimintaa, jossa on mukana jo noin 1500 toimijaa. Toiminta on kynnyksetöntä ja siihen pääsee mukaan nopeasti.

Koronavirus on muokannut arkemme uusiksi. Haluatko auttaa ja toimia yhteiseksi hyväksi?

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi

Täältä voit löytää itsellesi sopivaa toimintaa

D-asemat (Kontula, Kannelmäki ja Kallio)
Kanssala – kansalaistoimintaa Helsingissä asuville ja oleskeleville
Kummiperheeksi turvapaikanhakijanuorelle
Amigo-mentoriksi nuorelle

Ihmisillä on paljon osaamista, ideoita ja voimavaroja. Niitä yhteen kytkemällä syntyy paitsi yhteisiä merkityksiä myös yhteisöjä, joissa ihmisillä on parempi olla.

Tutustu myös

Ajankohtaista

¨