Nuorten intensiivihoidon yksikkö Nuotti

Nuorten intensiivihoito on lastensuojelun erityisyksiköissä toteutettavaa sijaishuoltoa, johon integroituu nuoren yksilölliseen tarpeeseen perustuva nuorisopsykiatrinen hoito, koulu sekä moniammatillinen työskentely nuoren ja perheen kanssa. Nuorten intensiivihoidon keskiössä on myös nuoruusiän kehitystehtävien tukeminen.

Intensiivihoidon tavoitteena on nuoren ja perheen kuntoutuminen. Moniammatillisen työskentelyn kautta pyrimme nuoren laaja-alaisen psykiatrisen oirehdinnan tasaantumiseen, oppimiskyvyn ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen, vanhemmuuden ja perheen toimintakyvyn vahvistumiseen sekä perheen yhdistymiseen. Moniammatilliseen työryhmään kuuluu sairaanhoitajia, sosionomeja, lähihoitajia, yksikön johtaja, palvelualuejohtaja, psykologi ja ryhmäterapeutti. Intensiivihoidolla on myös toimiva yhteistyö Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS:n kanssa). Tiivis yhteistyö sijoittavan sosiaalityöntekijän ja muiden hoitotahojen kanssa tukee nuoren ja perheen tavoitteellista hoito- ja kuntoutusprosessia.

Eri hoidollisia viitekehyksiä integroivan hoitomallin kautta mahdollistuu

  • terapeuttisessa yhteisössä toteuttava osastohoito ja terapeuttinen omahoitajasuhde
  • monipuoliset asiakaslähtöiset palvelut, kuten tutkimukset, arvioinnit, diagnostiikka, yksilölliset hoitopolut,   yksilökuntoutukset ja -terapiat, monitasoinen perhetyö
  • tehokas traumojen ja laaja-alaisten neuropsykiatristen häiriömuotojen hoito • monista eri kulttuureista tulevien nuorten ja perheiden hoito ja kuntoutus
  • nuoren ja perheen voimavarojen vahvistaminen
  • pitkäjänteinen hoitotyön kehittäminen ja vaikuttavuuden tutkimus
  • kustannustehokkuus Sophie Mannerheimin koulun Sylvesterintien yksikkö sekä muut yksiköt tarjoavat perusopetusta intensiivihoidossa oleville lapsille ja nuorille.

Nuorten intensiivihoidon päättyessä nuorelle  järjestetään tarvittaessa lasten- tai nuorisopsykiatrinen tai muu terveydenhuollon jatkohoitokontakti. Nuoren hoitoa voidaan jatkaa myös laitoshoidon yksikössä. Nuorten  intensiivihoidon ja laitoshoidon rakenteiden ja sisältöjen riittävä jatkuvuus lisää nuoren turvallisuutta sekä mahdollistaa nuoren ja perheen terapioiden sekä kuntoutusten jatkumisen. Nuoren itsenäistymisvaiheessa voidaan tarjota jälkihuollon tuettua asumista. Jälkihuolto suunnitellaan nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaan huomioiden hänen voimavaransa ja toimintakyvyn kartoituksen tulokset.

 

Kerrostalon julkisivu.

Nuotti
Diakonissalaitos / Lapsi- ja perhepalvelut

Sylvesterintie 10, 00370 Helsinki

Nuotin omavalvontasuunnitelma

Takaisin Lasten ja nuorten palvelut / Nuorten intensiivihoito