Pakolaisten mielenterveyden edistäminen

PAMI – pakolaisten mielenterveyden edistäminen 2023-2025 on kehittämishanke. Sitä kustantaa maahanmuutto, turvapaikka ja kotouttamisrahasto AMIF, sisäministeriön valvomana. Toimintaa ylläpitää Diakonissalaitos.

Hanke tuottaa vastaanottojärjestelmässä oleville lapsille, nuorille ja perheille mielenterveyttä edistäviä palveluita, kriisiapua, ryhmiä ja palveluohjausta.

  • Työskentely tapahtuu Psykotraumatologian keskuksen poliklinikalla, vastaanottokeskuksissa ja ukrainalaisia pakolaisia tavoittavissa organisaatioissa sekä digivälitteisesti.
  • Moniammatillinen työryhmä tarjoaa akuuttia kriisiapua ja arvioi muunlaisten mielenterveyspalveluiden tarvetta sekä tekee terveydenhuollon lähetteitä tarvittaessa.
  • Palvelu on asiakkaalle maksutonta.
  • Hankehenkilöstö kouluttaa ja konsultoi turvapaikka hakuprosessissa sekä tilapäisen suojelun tarpeessa olevien kanssa työskenteleviä ammattilaisia.
  • Työ on tulkkivälitteistä.

Käyntiosoite
Psykotraumatologian keskus
Munkkisaarenkatu 16, 2. krs, 00150 Helsinki.

HUOM: Toukokuun alusta osoite on Alppikatu 2, 00530 Helsinki

Kyselyt
marjo.neste@hdl.fi, puh. 050 502 7601