Stöd från Diakonissanstalten till de som drabbas av torkan i Namibia

17.1.2020

Namibian kuivuus on vienyt kaiken vehreyden kasvustosta.

Namibia har drabbats av en svår torka. En lång period utan regn orsakade hunger. Uppskattningsvis drabbades 700 000 personer till följd av utebliven skörd.

Namibias president utlöste katastroftillstånd i landet i maj 2019. Den evangelisk-lutherska kyrkan i Namibia, ELCIN, bad om hjälp från sina finska partners och därmed startade Diakonissanstalten sin första internationell katastrofinsamling. De medel insamlingen inbringade går till de mest utsatta familjerna i norra Namibia.

Foto och video: Christina Nyback

Besök vår hemsida hdl.fi/lahjoita (FI) för ytterligare information om Diakonissanstaltens insamlingsarbete.

Read next: Latest articles