Diakonissanstalten köpte Caritas Betjäning Ab i Uleåborg

2.9.2020

Caritas palvelut Oy:n toimipisteen piha-alue Oulussa.

 

Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors har av Caritas-Säätiö förvärvat hela aktiekapitalet i Caritas Betjäning Ab.  Företagsaffären säkrar tillväxten av Caritas tjänster i norra Finland och ger Diakonissanstalten nya möjligheter som leverantör av social- och hälsovårdstjänster för specialgrupper. Stiftelsernas gemensamma värdegrund ger en god grund för ägarbytet.

“Företagsaffären stöder vår strategi att expandera över hela landet. Kompetensen i Caritas och mångsidiga tjänster i norra Finland kompletterar Diakonissanstaltens tjänster och skapar möjligheter till gemensam utveckling och tillväxt. Vi är mycket glada över att få med Caritas i vår gemenskap”, säger Olli Holmström, verkställande direktör för Diakonissanstalten.

Caritas Betjäning Ab, som ägs av Caritas-Säätiö i Uleåborg, erbjuder mångsidigt serviceboende och hemtjänster för funktionshindrade och äldre personer i Uleåborgsregionen och Rovaniemi. Företaget har 25 enheter för serviceboende och ett sjukhus. Företaget sysselsätter ca 600 sakkunniga inom social- och hälsovårdssektorn och omsättningen var 30,4 miljoner euro år 2019.

För Caritas-Säätiö är det primära syftet med företagsaffären att säkerställa kontinuiteten och utvecklingen av kundtjänster och att skapa förutsättningar för att utvidga en gemensam diakonal verksamhet i Uleåborgsregionen.

“Det var viktigt för oss att den nya ägaren fortsätter serviceverksamheten, ökningen och utvecklingen av den på en gemensam värdegrund, samtidigt som man möjliggör ett utvidgat samarbete mellan stiftelserna i allmännyttiga projekt och diakoniprojekt.  Diakonissanstaltens starka ekonomi och dynamiska verksamhet som leverantör och utvecklare av social- och hälsovårdstjänster säkrar företagets utveckling i den ständigt ökande konkurrensen och turbulensen i social- och hälsovårdsreformen, säger Heikki Keränen, styrelseordförande i Caritas-Säätiö.

Caritas Betjäning Ab fortsätter sin verksamhet som dotterbolag

Caritas Betjäning Ab fortsätter sin verksamhet som dotterbolag till stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors. Verksamheten fortsätter under det nuvarande namnet och företagets personal fortsätter som gamla anställda. Förändringen påverkar inte befintliga kontrakt eller kundrelationer i företaget. Arbetet för kundernas bästa fortsätter som vanligt efter ägarbytet.

“Caritas har en människonära företagskultur och kompetent personal. Tillsammans med den långa erfarenheten i Diakonissanstalten kan vi ta hand om våra kunder och utveckla tjänsterna vidare. Affären ger oss bättre möjligheter att förverkliga Diakonissanstaltens grunduppgift att modigt arbeta för människovärdets skull”, säger Holmström.

Caritas Betjäning  är en del av Diakonissanstalten från och med den 31 augusti. Samtidigt börjar HvM Leila Rutanen som affärsdirektör i företaget när nuvarande VD, Petteri Viramo, lämnar tjänsten. Rutanen har en stark och mångsidig erfarenhet av de skiftande uppgifterna inom äldreomsorg och handikappservice, utveckling av organisationer inom social- och hälsovårdssektorn samt av framgångsrik ledning. På Diakonissanstalten ansvarar hon också för verksamhetsområdet i Rinnekoti som producerar tjänster för personer med utvecklingsstörning.  Tidigare har Rutanen arbetat bl.a. som servicechef på Aspa Palvelut Oy och som social- och hälsodirektör i Orivesi och som chef för öppenvård och handikappvård för äldre i Jämsä.

 

Diakonissanstalten är en drygt 150 år gammal stiftelse som modigt arbetar för ett människovärdigt liv. Tillsammans med Rinnekoti, som är en del av Diakonissanstalten, och dotterföretaget Diakonissanstaltens Hoiva erbjuder stiftelsen effektiva social- och hälsovårdstjänster som gör vardagen bättre för kunderna. Diakonissanstalten har 2 300 anställda över hela landet och dess sammanlagda omsättning år 2019 var 160 M€.  Stiftelsen är ett samhälleligt företag och en lönsam affärsverksamhet är ett redskap för att bygga upp ett bättre och rättvisare samhälle.

Caritas-Säätiö är en diakonistiftelse i Uleåborg som grundades år 1998. Stiftelsens syfte är att främja ett gott liv för äldre och handikappade. Stiftelsen fortsätter samarbetet samt genomförandet och utvecklingen av diakonala projekt.

 

 

 

Också dessa kunde intressera dig: