Diakonissanstalten och Rinnekoti fusionerades

9.1.2020

" ".

Ett betydande samhälleligt företag och en mångsidig arbetsgivare skapas inom social- och hälsovårdsbranschen.

 

I och med fusionen som trädde i kraft i början av året blir Diakonissanstalten en allt starkare och mer inflytelserik värdegrundad aktör inom social- och hälsovårdssektorn. Genom fusionen får det nationellt verksamma samhälleliga företaget som sysselsätter mer än 2 300 personer goda förutsättningar för att bedriva en affärsverksamhet vars avkastning används för ett samhälleligt betydande ändamål.

Tillsammans med Rinnekoti får Diakonissanstalten allt bättre förutsättningar för att producera högklassiga och mångsidiga social- och hälsovårdstjänster.  Genom fusionen intensifieras de gemensamma aktiviteterna, höjs kompetensen och förbättras verksamhetseffektiviteten. Den ger många fördelar för såväl klienter som medarbetare.

– De synliga och konkreta fördelarna för klienterna omfattar ett bredare tjänsteutbud, mångsidigare kompetens och resurser för att utveckla tjänsterna. Då det gäller medarbetarna kan vi erbjuda allt bättre möjligheter att utvecklas och avancera i karriären i en stor arbetsgivares tjänst. Inom social- och hälsovårdsbranschen vill vi vara den djärvaste arbetsplatsen för människor som utöver sin yrkeskompetens också lägger sitt hjärta i arbetet, säger Diakonissanstaltens verkställande direktör Olli Holmström.

Fusionen är ett naturligt steg framåt, eftersom Diakonissanstalten och Rinnekoti har en lång gemensam historia och värdegrund. År 1927 inleddes Rinnekotis verksamhet som en del av Diakonissanstaltens verksamhet då två små pojkar, Mauri och Martti, med intellektuella funktionshinder fick vård av Diakonissanstaltens systrar.  Rinnekoti har verkat som en självständig dotterstiftelse sedan 1957. Nu genom fusionen återvänder Rinnekoti hem.

– Vår gemensamma värdegrund framgår i bemötandet av våra klienter och deras närstående som individer. Vi tar hänsyn till de individuella behoven i vardagen och i planeringen av tjänsterna. Våra tjänster stöder människornas deltagande i närgemenskapen och samhället. Vi förenas i ett betydelsefullt arbete vilket är en bra grund för att börja bygga upp en gemensam framtid, säger Holmström.

Efter fusionen fortsätter Rinnekoti sin verksamhet som en del av Diakonissanstaltens affärsverksamhetsområde under en egen bifirma. Rinnekoti behåller det nuvarande namnet och varumärket för tjänsteverksamheten som fortsätter, utvecklas och utvidgas. Rinnekoti tillhandahåller tjänster på riksnivå tjänster för tillgodoseende av behoven för ett gott liv bland personer med intellektuella funktionshinder och olika typer av autism.

Mer information:
Olli Holmström, verkställande direktör, Diakonissanstalten
tfn 050 483 6313, olli.holmstrom@hdl.fi

Also these might interest you: