Diakonissanstalten stöder de mest utsatta i en undantagssituation

26.3.2020

Rappusilla istuu ihmisiä, heistä näkyy vain jalat.


Diakonissanstalten hjälper de människor som behöver mest stöd: till exempel ensamma äldre, hemlösa och personer med olika missbruk. De tillhör riskgrupperna och befinner sig nu i en mycket sårbar situation under coronavirusepidemin.

 

Som en modig och smidig aktör söker Diakonissanstalten också efter sätt att möta behov genom att glädja, stödja och vara nära varandra, även om det fysiska avståndet ökar. Vi samlar idéer och verksamhetsmodeller.

“Coronaepidemin tvingar oss nu att ta fysiskt avstånd från varandra. Därför börjar vi och våra kunder använda moderna kommunikationsmedel för att säkerställa att människor kan nå varandra med sina tankar, rädslor och förhoppningar samt få stöd av varandra. Långt borta fysiskt, men andligt nära. Det är viktigt nu”, säger Ilkka Kantola, diakonichef vid  Diakonissanstalten.

Diakonissanstalten hjälper också i undantagssituationer

Diakonissanstalten hjälper också i undantagssituationer. Projektarbetare som stöder äldre människor möter kunder utanför hemmet vid behov och till exempel gemensamma överenskomna läkarbesök genomförs. Vi håller nära kontakt med våra kunder via telefon och söker individuella lösningar för situationer både med äldre och Vamos-ungdomar i behov av stöd. Det uppsökande rusmedelsarbetet fortsätter normalt, så att vi når dem som behöver hjälp på stadens gator. Stödet till papperslösa och romer fortsätter, till exempel nödinkvarteringen är öppen.

Också dessa kunde intressera dig: