Kom med

Delta i vår verksamhet och stöd Diakonissanstaltens verksamhet.

Vi förnyar våra webbsidor. De är under arbete en tid framöver.