Diakonissanstaltens vänner

Långvariga vänskapsrelationer och nya bekantskaper i föreningen där det finns utrymme för alla de personer som är intresserade av Diakonissanstaltens verksamhet.

Gemenskapen Vänner

Föreningen, som fungerar i nära samarbete med Diakonissanstaltens verksamhet, främjar en kristen tjänsteverksamhet, medvetenhet om diakoni och bevarandet av anstaltens kulturarv. Helsingfors Diakonissanstaltens Vänner rf. organiserar program som stöder föreningens syfte, bland annat diskussions- och föreläsningstillfällen.

Sätt att agera

Medlemskap i föreningen Vänner är ett sätt att delta i, och stödja, Diakonissanstaltens verksamhet. Som medlem får du möjlighet att lära känna likasinnade människor: i anstalten hittar du dem bland vigda diakonissor och församlingskuratorer, bland anstaltens före detta arbetare samt bland de som av andra orsaker har velat ansluta sig till den gamla föreningen. Du kommer också att kunna delta i utvecklingen av nya former av föreningsverksamhet.

Kontaktuppgifter
Kirsi Rinta-Panttila, verksamhetsledare
Ledande diakonissa, Diakonissanstalten
kirsti.rinta-panttila@hdl.fi

Seija Laine, sekreterare
seija.laine@hdl.fi

 

Ansök om medlemskap

Bli en del av Diakonissanstaltens 150 år långa historia och kom med och främja föreningens verksamhet.

  • Faktisk medlem
    om du vill främja en kristen tjänsteverksamhet, kännedom om diakoni samt bevarandet av stiftelsen Helsingfors Diakonissanstalt och dess kulturarv.
  • Anställd medlem
    om du har varit anställd av stiftelsen Helsingfors Diakonissanstalt eller av en förening eller stiftelse under dess kontroll.
  • Systerskapsmedlem
    om du har blivit vigd till diakonissa och församlingskurator i Helsingfors Diakonissanstalt innan år 2000.
  • Stödmedlemskap är avsett för samfund