Kom med som donator

Genom oss stöder tusentals människor varje år de mest utsatta människorna. Donation är ett enkelt och snabbt sätt att hjälpa.

Som givare hjälper du människor som riskerar att marginaliseras

Med hjälp av donationerna stöder Helsingfors Diakonissanstalt de mest utsatta människorna, som inte får tillräckligt med hjälp från annat håll och som är i stor risk att marginaliseras.

Genom att ge bidrag stöder du människor som bor och lever i Finland och runtom i Europa. Du kan hjälpa

  • marginaliserade ungdomar
  • ensamma äldre
  • sämre lottade barn och familjer
  • fattiga romska barn och -familjer från Östeuropa
  • papperslösa
  • tortyroffer
  • personer som lider av problem med missbruk och psykiska hälsa.

Många sätt att hjälpa – välj den lämpligaste för dig

Du kan hjälpa genom att bli månadsgivare, göra en engångsdonation till önskat ändamål, grunda en bemärkelsedagsinsamling eller minnas Diakonissanstalten i ditt testamente.

Om du vill donera som företag, organisation eller samfund, vänligen kontakta lahjoittajapalvelu@hdl

Donation till konto eller på nätet

Du kan donera till konto: FI85 2065 1800 1084 62, med meddelandet “Donation”.

Du kan också göra en donation enkelt och säkert direkt från webbsidan (fi).

 

 

Vi lovar att använda alla donationer
så att stödmottagarna får möjligast
stor nytta av dem.

Ytterligare information
lahjoittajapalvelu@hdl.fi