Bli volontär

Via oss kan du till exempel fungera som mentor för en ung person eller en invandrare, arrangera evenemang för seniorer, hjälpa tidigare hemlösa med ärenden eller fungera som språkfadder för någon
som studerar finska eller svenska.

Innovativ volontärverksamhet och möjligheter att delta

Med hjälp av Helsingfors Diakonissanstalt kan du engagera dig i betydelsefull medborgarverksamhet. För närvarande är nästan 2000 volontärer och stödpersoner involverade i att förbättra människors och samfundsliv. Välkommen med!

Bekanta dig med volontärverksamheten

vapaaehtoistoiminta@hdl.fi

Gör vardagen mer meningsfull

Hos oss hittar du sysselsättning som passar just dig, till exempel med unga människor, familjer eller invandrare. Du lär känna nya människor och får använda dig av dina styrkor och färdigheter. Uppgifterna är skräddarsydda för varje individ och vi erbjuder regelbundna skolningar och stöd för volontärer och stödpersoner.

Dessutom skapar vi utrymmen och möjligheter för företag, läroanstalter och grupper att delta i medborgarverksamhet.

 

Kanssala – För samman människor och rörelser

Välkommen till Kanssala! Kanssala är en medborgarverksamhet som drivs av Helsingfors Diakonissanstalt i samarbete med Helsingfors stad. Vi för volontärarbete, socialt arbete och aktivism närmare vardagslivet för människorna i Helsingfors.

Vi jobbar med att utveckla sätt för människor att volontärarbeta och bidra till samhället. Vi vill särskilt erbjuda möjligheter att bidra för de som inte ser sig själva som aktiva invånare.

Om du bor i Helsingfors kan vi hjälpa dig att hitta rörelser som välkomnar dig som volontär och medlem.  Hitta ditt eget sätt att delta med Kanssala!

Om du är en del av en rörelse, ett företag eller en organisation hjälper vi dig att hitta sätt att öppna din verksamhet för olika typer av medborgardeltagande. Mer information om Kanssala på finska.

Kontakta oss, vi ser fram emot att höra från dig!
info@kanssala.fi

Kontaktpersoner
Saara Simonen
saara.simonen@hdl.fi

Joonas Timonen
joonas.timonen@hdl.fi

97%

Diakonissanstaltens volontärer berättar att medborgarverksamheten har ökat deras välbefinnande och gjort livet mer meningsfullt. Verksamheten skapar glädje, lindrar ensamhet och förbättrar funktionsförmåga. Många av våra volontärer har lärt sig nya färdigheter, skapat nya vänskapsrelationer och funnit nya gemenskaper och sysselsättning som förenar människor.