Bli volontär

Via oss kan du till exempel fungera som mentor för en ung person eller en invandrare, hjälpa tidigare hemlösa med ärenden eller fungera som språkfadder för någon.
som studerar finska eller svenska.

Innovativ volontärverksamhet och möjligheter att delta

Med hjälp av Helsingfors Diakonissanstalt kan du engagera dig i betydelsefull medborgarverksamhet. Välkommen med!

Bekanta dig med volontärverksamheten

vapaaehtoistoiminta@hdl.fi

Gör vardagen mer meningsfull

Hos oss hittar du sysselsättning som passar just dig, till exempel med unga människor, familjer eller invandrare. Du lär känna nya människor och får använda dig av dina styrkor och färdigheter.

Dessutom skapar vi utrymmen och möjligheter för företag, läroanstalter och grupper att delta i medborgarverksamhet.

 

97%

Diakonissanstaltens volontärer berättar att medborgarverksamheten har ökat deras välbefinnande och gjort livet mer meningsfullt. Verksamheten skapar glädje, lindrar ensamhet och förbättrar funktionsförmåga. Många av våra volontärer har lärt sig nya färdigheter, skapat nya vänskapsrelationer och funnit nya gemenskaper och sysselsättning som förenar människor.