Kom med som samarbetspartner

Vi samarbetar med både kommuner, företag, medborgaraktörer och forskare. Partnerskapen skräddarsys för att möta alla parters mål och verksamhet.

Skräddarsytt samarbete

Det finns många sätt att bli samarbetspartner med Diakonissanstalten. Tillsammans skapar vi ett partnerskapsprogram som är lämpligt för dig, och som gynnar alla: er, oss, våra kunder och hela det finska samhället.

Ta kontakt med

Iiris Kivimäki, expert för medelanskaffning
iiris.kivimaki@hdl.fi
Tfn +358 50 582 6396

 

Varför involvera sig?

Med oss får ni lösa smärtsamma samhälleliga problem. Tillsammans kan vi uppnå resultat som förändrar människors liv mot det bättre.

Beställ nyhetsbrevet Meddelande från Diakonissanstalten (på finska)