Stöd och Verksamhet

Helsingfors Diakonissanstalt är en modig samhällelig aktör. Vi producerar mångsidiga social-och hälsovårdstjänster. Bekanta dig med våra tjänster nedan.

Våra tjänster

Helsingin Diakonissalaitoksen tytäryritys Diakonissalaitoksen Hoiva Oy tarjoa asumispalveluja sekä palveluja päihteidenkäyttäjille ja ikäihmisille.

Siirry Hoivan palvelutarjontaan