Stöd och Verksamhet

Helsingfors Diakonissanstalt är en modig samhällelig aktör. Vi producerar mångsidiga social-och hälsovårdstjänster. Bekanta dig med våra tjänster nedan.

Våra tjänster

Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, ett dotterbolag till Diakonissanstalten, erbjuder bostadstjänster samt tjänster för narkotikamissbrukare och äldre.

Gå till Hoivas tjänsteerbjudande (på finska)

 

Caritas Palvelut Oy, ett dotterbolag till Diakonissanstalten, erbjuder tjänster för äldre och utvecklingsstörda i Uleåborg trakten och i Rovaniemi.

Gå till Caritas tjänsteerbjudande (på finska)

Rinnekoti erbjuder tjänster för utvecklingsstörda i 80 enheter i Nyland, Birkaland och Egentliga Tavastland .

Gå till Rinnekotis tjänsteerbjudande (på finska)