Rehabilitering av krigstraumatiserade

Klienter hos rehabilitering för krigstraumatiserade är vuxna som traumatiserats av krig och flyktingskap och som kommit till landet som kvotflyktingar. Ett mångprofessionellt arbetsteam erbjuder flyktingar undersökning av vårdbehov. Det avgiftsfria polikliniska patientarbetet är koncentrerat till Helsingfors och huvudstadsregionen. Patienthandledningen sker med en remiss av yrkesverksam inom social- eller hälso- och sjukvården. Tjänsterna är avgiftsfria för patienterna. Patientens hemkommun tar hand om eventuella tolk- och resekostnader.

Rehabiliteringen av krigstraumatiserade finansierades av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) under åren 2018–2021. Ytterligare finansiering har sökts för verksamheten.

Kontakt (till 31.5.2021)
Centret för psykotraumatologi
Mari Tikkanen, projektchef
tfn. 050 314 2013, mari.tikkanen@hdl.fi

Fax 09 278 3027 (Kontor)

Utveckling

Vid sidan av patientarbetet utvecklas i projektet en digitalt förmedlad metod för vårdarbete, som ger en möjlighet att utföra bedömningar av behandling och rehabilitering oberoende av geografiska avstånd. Det digitalt förmedlade arbetet formas genom tjänstedesign och de bästa förfarandena delas på riksnivå i nätverken för parter som behandlar kvotflyktingar.

Utbildning

Arbetsgruppen för rehabilitering av krigstraumatiserade erbjuder konsultation och handledning till anställda inom hälso- och sjukvården som i sitt arbete möter traumatiserade kvotflyktingar. Dessutom genomförs separata kurser som skräddarsys utifrån kommunernas behov för identifiering och behandling av krigstraumatisering. Syftet med tjänsten är att stärka kommunernas kompetens och sakkunskap inom mentalvårdsarbete med anknytning till flyktingskap. Konsultationen och utbildningen är gratis för beställaren, men utbildarnas eventuella resekostnader ska betalas av den som beställer tjänsten.