Dagcenter för den rörliga befolkningen

Hirundo är ett dagcenter för EU-medborgarnas rörliga befolkning. Utöver vår dagliga verksamhet erbjuder vi stöd till våra kunder gällande frågor som berör social- och hälsovård. I Hirundo kan man komma på kaffe, duscha och tvätta byk, använda internet och äta sin egen matsäck i en trygg och lugn miljö. Dessutom ger centret personalhandledning och rådgivning om användningen av social- och hälsovårdstjänster.

Kontaktuppgifter

Hirundo Inarivägen 8, 00550 Helsingfors
050 313 5606 (under öppethållningstiderna)
Rådgivning, handledning, coachning och stödtjänster
Öppet må–fr kl. 8-16

Klädtvätt och vård av personlig hygien
Öppet må–fr kl. 8-16

Nödinkvartering

Diakonissanstalten ordnar nödinkvartering i kvarteret vid Inarivägen. Nödkvarteringen är öppet dagligen kl. 17-09.

Delaktighet och kunnande

Samhällsverksamhet och kunnande

Samhällsverksamhet och kunnande är ett projekt i Hirundo som fokuserar på EU:s rörliga befolkning, huvudsakligen på romerna från Östeuropa som kommit till Finland för att försörja sig.

Stöd för diskriminerade personer

EU-medborgarnas rörliga befolkning består till stor del av romer som utsätts för diskriminering, ojämlikhet och extrem fattigdom i sina hemländer. Därför har tiggeri blivit ett sätt för dem att försörja sig. Diskriminering och ojämlikhet försvinner inte i Finland heller, vilket försvårar registreringen av deras vistelse.

Arbete och hopp

Arbete och hopp var ett projekt (2018-2019) som främjade sysselsättningen och arbetsförmågorna hos invandrare som är i en svag position på arbetsmarknaden, i synnerhet romerna från Östeuropa.

Gemma

Målgruppen för projektet som genomfördes i 2016-2017 var romska invandrare och papperslösa kvinnor. Målet var att undersöka könsrelaterat våld samt att utveckla en förebyggande interventionsmodell.