Personer i arbetsför ålder

När det är en tid sedan den senaste anställningen eller om man av andra orsaker behöver hjälp med att hitta sysselsättning hjälper arbetscoachen att hitta en lämplig väg mot arbetslivet eller utbildning.

Framåt tillsammans

I arbetscoachingen sätter kunden och arbetscoachen tillsammans upp mål och önskningar för att hitta arbete eller studieplats. Tillsammans utarbetas en personlig plan som också kommer att identifiera eventuella hinder för att uppnå målet. Arbetscoaching erbjuds både som individuell- och gruppcoaching.

Stärk dina färdigheter för arbetslivet

Våra arbetscoacher följer med läget på arbetsmarknaden och förändringar i utbildningssystemet. De är bekanta med krav för olika arbetsuppgifter. Arbetscoachen hjälper till att söka arbete- och studieplats samt att komma igång med arbetet eller studierna.

Med arbetscoachen kan man fundera på olika karriäralternativ och prova olika arbetsuppgifter. Coachingen ger information om det finländska arbetslivet. Både sociala färdigheter och färdigheter för arbetslivet förstärks med coachingen.

Kontaktuppgifter

Aino Bain, projektchef
aino.bain@hdl.fi