Lapsille ja perheille

Tarjoamme monipuoliset palvelut lapsille, nuorille ja perheille. Arvioinnista intensiiviseen tukeen. Yhdestä paikasta ja yhdessä perheen kanssa.

 

Koko perheen palvelut

Tarjoamme lapsille, nuorille ja perheille monipuolisia palveluita yhdestä paikasta. Laaja-alaisesta arvioinnista intensiiviseen kuntoutukseen ja hoitoon.  Voimavarojen esiin saaminen ja erityistarpeiden tunnistaminen mahdollistavat yksilöllisen hoitopolun rakentamisen. Moniammatillinen työskentelymme mahdollistaa asiakkaiden tarpeiden mukaisen joustavan työskentelyn.

Tavoitteina

  • Kokonaisvaltainen muutos lapsen ja perheen tilanteessa
  • Lapsen ja nuoren toimintakyvyn vahvistuminen, sosiaalisten taitojen kehittyminen ja koulunkäynnin sujuminen
  • Perheen ihmissuhteiden eheytyminen ja vanhempien voimavarojen vahvistuminen

Lapset ja nuoret pääsevät kiinni koulunkäyntiin vahvan kouluyhteistyön ja sairaalakoulun opetuksen avulla.

Lapsi- ja perhepalvelut toimivat Pitäjänmäellä Helsingissä.

Turvaa lapsille ja nuorille

Hoidon avulla lapsen ja nuoren turvallisuuden tunne vahvistuu ja hän saa omia kykyjään käyttöönsä. Sosiaalisia taitoja ja koulunkäyntiä tukemalla lapsen ja nuoren kasvu pääsee eteenpäin. Perhetyössä tuetaan vanhempien voimavaroja ja perheen vuorovaikutusta.

Lasten ja nuorten erityistarpeiden tunnistaminen ja kuntouttaminen luo perustan oppimisvalmiuksien vahvistumiselle. Hoidon edistyessä voidaan rakentaa tulevaisuuden suunnitelmia muun muassa koulutuksen ja ammatinvalinnan osalta.

Ajankohtaista

 

Lasten ja perheiden palvelumme