Asumisharjoittelu

Tavoitteena nuoren itsenäisen elämän rakentuminen – läheisten aikuisten tuella.

Tuettu asumisharjoittelu on nuorille, jotka tarvitsevat paljon tukea oman elämän aloittamiseen.Yksilöllinen asumisen tuki suunnitellaan yhdessä nuoren ja hänen sosiaalityöntekijänsä kanssa huomioiden nuoren voimavarat.

Asumisharjoittelun päätyttyä nuorta tuetaan kiinnittymään kunnan tarjoamaan jälkihuoltoon sekä julkisiin palveluihin.