Avopalvelu Sävel

Avopalvelu Sävel on maahanmuuttajaperheiden arviointi- ja kuntoutusyksikkö. Se tarjoaa avohuollon palveluita sota- ja kriisialueilta tuleville perheille, joiden kriisiytynyt elämäntilanne vaarantaa perheenjäsenten psyykkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn.

  • Asiakkaita voivat olla maahanmuuttajataustaiset, tuen tarpeessa olevat lapsiperheet. Heitä ovat muun muassa turvanpaikanhakijat, kiintiöpakolaiset, oleskeluluvan saaneet ja sisäisinä siirtoina tulleet pakolaiset.
  • Asiakkaat ohjautuvat palveluun pääosin kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon lähettämänä.

Tukena moniammatillinen työryhmä

  • Sävelen moniammatilliseen työryhmään kuuluu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, yksikön johtaja, palvelualuejohtaja, psykologi, perheterapeutti ja vastaava sosiaalityöntekijä.
  • Sävel toimii Diakonissalaitoksen Lapsi- ja perhepalveluiden yhteydessä Helsingin Pitäjänmäellä.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää palvelusta!

Lue muistakin Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhepalveluista