Intensiivihoito

Intensiivihoito on lastensuojelun sijaishuoltoa. Siihen integroituu lapsen tarpeeseen perustuva lastenpsykiatrinen hoito, sairaalakoulu sekä työskentely perheen kanssa. Lasta ja perhettä tukevat yksikön työntekijät, lasten- ja nuorisopsykiatri, psykologit, neuropsykologi, perhe- ja ryhmäterapeutit sekä toimintaterapeutti.

Tavoitteina ovat lapsen psyykkisen voinnin tasaantuminen, tunteiden säätelyn ja toimintakyvyn vahvistuminen, sosiaalisten taitojen ja koulunkäynnin tukeminen, perhesuhteiden vahvistuminen sekä perheen yhdistyminen.

Lue lisää intensiivihoidosta Diakonissalaitoksen Turvallista liikettä rajanpinnoilla -teoksesta.

Voit ladata ja lukea teoksen täällä.

¨