Jatkohoidon tarkoituksena on tarjota kodinomainen ja yhteisöllinen arki lapsille ja nuorille.

Lasten ja nuorten jatkohoito

Lasten ja nuorten jatkohoito on sijaishuoltoa, joka suunnitellaan lapsen, nuoren ja perheen tarpeiden mukaan. Arjen turvallisten rakenteiden, läsnäolon, yhteisöllisyyden ja toiminnallisuuden kautta luodaan kasvuympäristö, joka tukee lapsen ja nuoren kehitystä huomioiden hänen yksilölliset voimavaransa.

Keskeisiä tavoitteita ovat lapsen ja nuoren itsenäistymiskehityksen ja sosiaalisten suhteiden tukeminen sekä peruskoulun päättäminen ja jatko-opintoihin kiinnittyminen. Hoitoa tarjoaa moniammatillinen työryhmä.