Suojattomat

Paperittomia ihmisiä auttaa Diakonissalaitoksen Suojattomat-yhteisöhanke. Se tekee työtä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ihmisten parissa ja tarjoaa heille toimettomuuden sijaan yhteisöllistä toimintaa ja yhteisön tukea. Samalla kun rakennetaan ihmisiin luottamuksellista yhteistyösuhdetta, tarjotaan psykososiaalista tukea, neuvontaa, palveluohjausta ja oikea tietoa siitä, mitä ilman oleskelulupaa Suomeen jääminen tarkoittaa, minkälaisia seurauksia sillä voi olla ja millaisia vaihtoehtoja heillä on.

Suojattomat-yhteisöhanke toimii päiväkeskuksessa, missä voi käydä suihkussa, pestä pyykkiä, laittaa ruokaa ja levätä. Päiväkeskuksen tuottama yhteisötoiminta tukee paperittomien toimintakykyä inhimillisesti haastavassa elämäntilanteessa ja tarjoaa heille tarvittavan tiedon kohtaamaan tulevan elämänvaiheen täysivaltaisina toimijoina tilanteestaan huolimatta. Osana toimijuuden vahvistamista on osallistuminen yhteisön toimintaan ottamalla vastuuta sen toiminnoista.

Hätämajoitus
Diakonissalaitos järjestää hätämajoitusta kylmään vuodenaikaan Alppikadun korttelissa klo 18-08.

Tässä lisää tietoa hätämajoituksesta

Ajankohtaista

¨