Suojattomat

Diakonissalaitoksen Suojattomat-yhteisöhanke auttaa paperittomia ihmisiä.

Mitä Suojattomat tekee?

  • työtä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ihmisten parissa
  • tarjoaa toimettomuuden sijaan yhteisöllistä toimintaa ja yhteisön tukea.
  • rakennetaan ihmisiin luottamuksellista yhteistyösuhdetta,
  • tarjotaan psykososiaalista tukea
  • neuvontaa
  • palveluohjausta
  • oikea tietoa siitä, mitä ilman oleskelulupaa Suomeen jääminen tarkoittaa, minkälaisia seurauksia sillä voi olla ja millaisia vaihtoehtoja heillä on.

 

 

Kuvassa paperiton mies laittaa ruokaa Helsingin Diakonissalaitoksen päiväkeskuksessa.

Paperiton mies laittaa ruokaa Diakonissalaitoksen päiväkeskuksessa.

Missä Suojattomat-yhteisöhanke toimii?

Se toimii päiväkeskuksessa. Siellä voi käydä suihkussa, pestä pyykkiä, laittaa ruokaa ja levätä. Yhteisötoiminta tukee paperittomien toimintakykyä inhimillisesti haastavassa elämäntilanteessa. Se tarjoaa heille tarvittavan tiedon kohtaamaan tuleva elämänvaihe täysivaltaisina toimijoina tilanteestaan huolimatta.

Voiko paperiton olla mukana suunnittelemassa yhteisöllistä toimintaa päiväkeskuksessa?

Yhteisön toimintaan voi osallistua ja siitä saa ottaa myös vastuuta. Osallistuminen vahvistaa toimijuutta!

Tietoa hätämajoituksesta

Diakonissalaitos järjestää hätämajoitusta kylmään vuodenaikaan heille, joilla ei ole muuta yösijaa.

Tässä lisää tietoa hätämajoituksesta

Kirjoituksia paperittomuudesta