Psykotraumatologian keskus

Psykotraumatologian keskus on psykiatrinen poliklinikka, jonka moniammatilliset tiimit tarjoavat arviointia, hoitoa ja kuntoutusta pakolaistaustaisille ihmisille.  Hoidamme sodan, pakolaisuuden ja kidutuksen vuoksi vaikeasti traumatisoituneita aikuisia, lapsia ja perheitä. Tarjoamme myös valtakunnallista koulutusta, konsultaatiota ammattilaisille ja työyhteisöille liittyen pakolaistaustaisten ihmisten traumahoitoon ja monikulttuuriseen hoitotyöhön. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Asiakkaan kotikunta huolehtii mahdollisista tulkki- ja matkakustannuksista.

Psykotraumatologian keskuksen muodostavat Kidutettujen kuntoutus, Sotatraumatisoituneiden kuntoutus sekä Lasten ja nuorten toiminta. Kidutettujen kuntoutuksen toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla. Lasten ja nuorten toiminnan sekä sotatraumatisoituneiden kuntoutuksen rahoittaa Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Palvelumme