Psykotraumatologian keskus

Psykotraumatologian keskus on psykiatrinen poliklinikka, jonka moniammatilliset tiimit tarjoavat arviointia, hoitoa ja kuntoutusta pakolaistaustaisille ihmisille.  Hoidamme sodan, pakolaisuuden ja kidutuksen vuoksi vaikeasti traumatisoituneita aikuisia, lapsia ja perheitä. Tarjoamme myös valtakunnallista koulutusta, konsultaatiota ammattilaisille ja työyhteisöille liittyen pakolaistaustaisten ihmisten traumahoitoon ja monikulttuuriseen hoitotyöhön. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Asiakkaan kotikunta huolehtii mahdollisista tulkki- ja matkakustannuksista.

Psykotraumatologian keskuksen muodostavat Kidutettujen kuntoutus, Sotatraumatisoituneiden kuntoutus sekä Lasten ja nuorten toiminta. Kidutettujen kuntoutuksen toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla. Lasten ja nuorten toiminnan sekä sotatraumatisoituneiden kuntoutuksen rahoittaa Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Centret för psykotraumatologi

Centret för psykotraumatologi är en psykiatrisk poliklinik, vars mångprofessionella team erbjuder undersökning, vård och rehabilitering av personer med flyktingbakgrund.  Vi vårdar vuxna, barn och familjer som blivit svårt traumatiserade på grund av krig, flyktingskap och tortyr. Vi erbjuder även utbildning och konsultation på riksnivå för yrkesverksamma personer och för arbetsgemenskaper med anknytning till traumabehandling av personer med flyktingbakgrund och mångkulturellt vårdarbete. Tjänsterna är avgiftsfria för klienterna. Klientens hemkommun står för eventuella tolk- och resekostnader.

Centret för psykotraumatologi omfattar Rehabilitering av tortyroffer, Rehabilitering av krigstraumatiserade personer samt Verksamhet för barn och ungdomar. Verksamheten för rehabilitering av tortyroffer understöds med Veikkaus avkastning. Verksamheten för barn och ungdomar samt rehabiliteringen av krigstraumatiserade finansieras av asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Palvelumme – Våra tjänster