Kidutettujen kuntoutus

Aikuispsykiatrinen poliklinikka arvioi, hoitaa ja kuntouttaa kidutuksen uhreja ja heidän perheenjäseniään. Tarjoamme myös valtakunnallista konsultaatiota ammattilaisille ja työyhteisöille. Hoidamme kidutuksen vaikeasti traumatisoimia pakolaistaustaisia aikuisia ja heidän perheenjäseniään.

Monialaista tukea

Hoito alkaa arviointi- ja tutkimusjaksolla. Kuntoutus sisältää muun muassa psyko-, fysio-, toiminta- ja perhe- ja verkostotyötä sekä sosiaalista palveluohjausta.

Kuntoutukseen tulevalla potilaalla tulee olla terveydenhuollon ammattilaisen lähete ja maksusitoumus tulkkipalveluja varten potilaan asuinkunnasta. Kuntoutus suunnitellaan kunkin potilaan tarpeiden mukaan. Se voi sisältää psykoterapiaa, fysioterapiaa, toimintaterapiaa tai sosiaalista palveluohjausta.

Toiminta perustuu Suomen tekemiin kansainvälisiin sopimuksiin pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden hoidosta, ja se on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta.

Koulutus

Kidutettujen kuntoutuksen tiimi tarjoaa ammattilaisille ja työyhteisöille konsultaatioita, koulutusta ja työnohjausta valtakunnallisesti. Tarjoamme kokonaisvaltaista ja moniammatillista tietoa kidutettujen, sodan ja pakolaisuuden traumatisoimien ihmisten auttamiseksi ja hoitamiseksi. Koulutuspalvelut ovat kunnille maksuttomat.

Kidutettujen kuntoutusta tuetaan Veikkauksen tuotoilla.

Käyntiosoite
Psykotraumatologian keskus
Kidutettujen kuntoutus
Munkkisaarenkatu 16, 4. krs
00150 Helsinki

Faksi  09 7750 9215 (Toimisto)

Ennen lähetteen tekoa ole ystävällinen ja varaa puhelinkonsultaatioaika, osastosihteeri Tea Helle puh. 050 502 7581.

Lähete Kidutettujen kuntoutukseen (pdf)

Remiss till rehabilitering (pdf)