Lasten ja nuorten toiminta

Lasten ja nuorten työryhmän ensisijaisia asiakkaita ovat kiintiöpakolaisina maahan tulleet alle 24-vuotiaat kidutetut ja vaikeasti traumatisoituneet lapset ja nuoret perheineen. Moniammatillinen työryhmä tarjoaa hoidon tarpeen arviointeja, kuntoutusta, perhe- ja verkostotyötä sekä palveluohjausta. Maksuton polikliininen avohoito keskittyy Helsinkiin ja lähialueille. Potilasohjaus tapahtuu terveydenhuollon ammattihenkilön lähetteellä. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Asiakkaan kotikunta huolehtii mahdollisista tulkki- ja matkakustannuksista.

Lasten ja nuorten toiminnan rahoittaa Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahasto (AMIF) vuosina
2016–2021.

Lue lisää tästä linkistä (PDF)

Kehittäminen

Lasten ja nuorten toiminnan tekemässä selvityksessä vuonna 2017 kartoitettiin kiintiöpakolaisina maahan tulleiden lasten ja nuorten traumataustoja sekä psykiatristen palvelujen tarvetta ja resursseja. Lasten ja nuorten palveluja kehitetään selvityksen suositusten ja asiakastyössä saatujen kokemusten pohjalta.

Käyntiosoite
Psykotraumatologian keskus
Lasten ja nuorten toiminta
Munkkisaarenkatu 16, 2. krs
00150 Helsinki

Faksi 09 775 09216 (Toimisto)

Lähete Lasten ja nuorten toimintaan (pdf)

Remiss till rehabilitering (pdf)

 

Koulutus ja konsultaatio

Lasten ja nuorten työryhmä kehittää ensisijaisesti malleja kiintiöpakolaislasten ja -nuorten sekä perheiden hoitoon. Työryhmä tarjoaa koulutusta ja konsultaatiota terveydenhuollon ammattilaisille kidutettujen ja vaikeasti traumatisoituneiden lasten ja nuorten oireiden tunnistamisessa, hoidossa sekä perhe- ja verkostoyössä.