Sotatraumatisoituneiden kuntoutus

Sotatraumatisoituneiden kuntoutuksen asiakkaita ovat olleet kiintiöpakolaisina maahan tulleet sodan ja pakolaisuuden traumatisoimat aikuiset. Moniammatillinen työryhmä on tarjonnut pakolaisille hoidontarpeen arviointijaksoja. Maksuton polikliininen potilastyö on keskittynyt Helsinkiin ja lähialueille. Potilasohjaus tapahtui sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön lähetteellä. Palvelut olivat potilaille maksuttomia. Potilaan kotikunta huolehti mahdollisista tulkki- ja matkakustannuksista.

Sotatraumatisoituneiden kuntoutuksen rahoitti Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) vuosina 2018–2020. Hankkeelle on haettu jatkorahoitusta. Tietoa päätöksistä odotetaan syyskuun 2021 aikana.

Yhteydenotto 
Mari Tikkanen, projektipäällikkö
puh. 050 314 2013, mari.tikkanen@hdl.fi
Psykotraumatologian keskus

Faksi 09 278 3027 (Toimisto)

 

 

Kehittäminen

Potilastyön ohella hankkeessa kehitetään digivälitteinen hoitotyön menetelmä, joka mahdollistaa hoidon ja kuntoutuksen arvioiden toteuttamisen maantieteellisistä etäisyyksistä huolimatta. Digivälitteinen työ palvelumuotoillaan, ja parhaat käytännöt jaetaan valtakunnallisesti kiintiöpakolaisia hoitavien tahojen verkostoissa.

Koulutus

Sotatraumatisoituneiden kuntoutuksen työryhmä tarjoaa konsultaatiota ja työnohjausta ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat traumatisoituneita kiintiöpakolaisia. Lisäksi toteutetaan erillisiä kuntien tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia sotatraumatisoitumisen tunnistamisesta ja sen hoidosta. Palvelun tavoitteena on kuntien osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistaminen pakolaisuuteen liittyvässä mielenterveystyössä. Konsultaatio ja koulutus ovat tilaajalle maksuttomia, mutta kouluttajien mahdollisista matkakustannuksista huolehtii palvelun tilaaja.