Sotatraumatisoituneiden kuntoutus

Sotatraumatisoituneiden kuntoutuksen asiakkaita ovat kiintiöpakolaisina maahan tulleet sodan ja pakolaisuuden traumatisoimat aikuiset. Moniammatillinen työryhmä tarjoaa pakolaisille hoidontarpeen arviointijaksoja. Maksuton polikliininen potilastyö keskittyy Helsinkiin ja lähialueille. Potilasohjaus tapahtuu sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön lähetteellä. Palvelut ovat potilaille maksuttomia. Potilaan kotikunta huolehtii mahdollisista tulkki- ja matkakustannuksista.

Sotatraumatisoituneiden kuntoutuksen rahoittaa Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) vuosina 2018–2020.

Käyntiosoite
Psykotraumatologian keskus
Sotatraumatisoituneiden kuntoutus
Munkkisaarenkatu 16, 2. krs, 00150 Helsinki

Faksi 09 278 3027 (Toimisto)

Lähete kuntoutukseen (pdf)

Remiss till rehabilitering (pdf)

 

Kehittäminen

Potilastyön ohella hankkeessa kehitetään digivälitteinen hoitotyön menetelmä, joka mahdollistaa hoidon ja kuntoutuksen arvioiden toteuttamisen maantieteellisistä etäisyyksistä huolimatta. Digivälitteinen työ palvelumuotoillaan, ja parhaat käytännöt jaetaan valtakunnallisesti kiintiöpakolaisia hoitavien tahojen verkostoissa.

Koulutus

Sotatraumatisoituneiden kuntoutuksen työryhmä tarjoaa konsultaatiota ja työnohjausta ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat traumatisoituneita kiintiöpakolaisia. Lisäksi toteutetaan erillisiä kuntien tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia sotatraumatisoitumisen tunnistamisesta ja sen hoidosta. Palvelun tavoitteena on kuntien osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistaminen pakolaisuuteen liittyvässä mielenterveystyössä. Konsultaatio ja koulutus ovat tilaajalle maksuttomia, mutta kouluttajien mahdollisista matkakustannuksista huolehtii palvelun tilaaja.