Tietopankki

Tietopankkiin on koottu traumatisoituneiden pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja -nuorten mielenterveyskysymyksiin liittyvää aineistoa. Tietokanta sisältää lisäksi monikulttuuriseen traumatyöhön soveltuvia arviointimenetelmiä sekä tietoa kidutuksen uhrin trauman vaikutuksista oppimiseen.

Lasten ja nuorten toiminta

Hoidon ja kuntoutuksen tueksi

Lataa Meidän tarinamme -työkirja perheille suomeksi aukeamittain (pdf) tai sivuttain (pdf) ja ruotsiksi (pdf) ja englanniksi (pdf). Työkirjaan liittyvä työntekijän opas suomeksi löytyy tästä linkistä (pdf) ja englanniksi täältä (pdf).

Lataa Mun tarinani -työkirja nuorille aukeamittain (pdf) tai sivuttain (pdf) ja ruotsiksi (pdf) ja englanniksi (pdf).
Työkirjaan liittyvä työntekijän opas suomeksi löytyy tästä linkistä (pdf) ja englanniksi täältä (pdf).

Lataa Minun tarinani -työkirja lapsille aukeamittain tai sivuttain (pdf) ja ruotsiksi (pdf) ja englanniksi (pdf). Työkirjaan liittyvä työntekijän opas suomeksi löytyy tästä linkistä (pdf) ja englanniksi täältä (pdf).

Lue myös Työkirja vahvistaa pakolaislapsen ääntä ja auttaa jäsentämään koettua

Aikajanatyöskentely arviointimenetelmänä traumatisoituneiden pakolaislasten ja -nuorten sekä heidän perheidensä kanssa löytyy täältä.

Raportit

Sandra Hagman, Marjo Neste, Mari Levander, Mari Mäkinen-Halttunen, Sami Rekonen, Ann-Christin Qvarnström-Obrey: Toivon taimia – Psykotraumatologian keskuksen Lasten ja nuorten toiminnan hankeraportti 2016–2018. HDL raportti # 2/2018

Hagman Sandra: ”Työ on varmasti vielä lapsenkengissä” – Selvitys traumatisoituneiden pakolaislasten ja -nuorten hoidosta. HDL raportti # 1/2017

Hakkarainen Elina & Laakso Rea & Qvarnström-Obrey Ann-Christin & Vehviläinen Riitta: ”Joka tapaamisen jälkeen on tunne, että toivoa on” – KITU lapset ja nuoret -hankkeen loppuarviointiraportti.
HDL raportti # 2/2012

Suikkanen Sirkku: Selvitys kidutettujen ja vaikeasti traumatisoituneiden turvapaikanhakija- ja pakolaislasten ja -nuorten määrästä sekä heidän psykiatristen palvelujen tarpeestaan. Helsingin Diakonissalaitoksen raportteja 1/2010

Trauma ja oppiminen

Tietoa traumatisoitumisesta ja sen tunnistamisesta sekä apua lasten ja nuorten koulunkäynnin tukemiseen.
Lue lisää 

Opinnäytetyöt

Honkkila Suvikki Ruth, Turusenaho Johanna
Sotatraumatisoituneiden lasten toiminnallisen ryhmän pilotointi – resilienssin vahvistaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019. Opinnäytetyö löytyy Theseus-tietokannasta

Marraskuussa 2019 julkaistun opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella, toteuttaa ja kuvata sotatraumatisoituneiden lasten resilienssiä vahvistavan toiminnallisen ryhmän pilotointi jatkokehittelyä varten. Yhteistyökumppanina toimi Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskuksen Lasten ja nuorten toiminta.

Pilotista saatujen kokemusten perusteella resilienssiä vahvistavat toiminnalliset ryhmät ovat lupaava työmuoto sotatraumatisoituneiden lasten kanssa työskenneltäessä. Pilotoinnin koettiin rohkaisseen lapsia toimimaan, syventäneen vanhempien luottamusta kuntoutuspalveluihin ja tarjonneen yhteistyökumppanille ja muille alan toimijoille hyödyllisiä kokemuksia, joiden pohjalta voidaan lähteä kehittämään lasten ryhmämuotoisten kuntoutuspalveluiden järjestämistä.

Uutiset

9.2.2020
Oman tarinan läpikäyminen auttaa pakolaista jäsentämään kokemaansa ja rakentamaan tulevaisuutta

28.11.2018
Kiintiöpakolaisten määrän nostaminen tukee traumatisoituneiden pakolaisten kuntoutusta

22.5.2018
Kidutettujen kuntoutuskeskuksesta Psykotraumatologian keskukseksi

5.3.2018
Työkirja vahvistaa pakolaislapsen ääntä ja auttaa jäsentämään koettua

 

Asiantuntijavideot

Sotatraumatisoituneiden kuntoutus

Psykotraumatologian keskuksen Sotatraumatisoituneiden kuntoutus kehittää potilastyön ohella digivälitteisen hoitotyön menetelmiä. Tämä mahdollistaa hoidon ja kuntoutuksen arvioiden toteuttamisen maantieteellisistä etäisyyksistä huolimatta. Sotatraumatisoituneiden kuntoutuksessa etätyöskentelystä on tullut luonteva osa potilastyötä, verkostotyöskentelyä ja kouluttamista.