Mentori nuorelle

Diakonissalaitoksen Amigo on palvelu, jossa nuori saa itselleen mentorin eli keskustelukumppanin vuoden ajaksi.

Mikä on mentori, entä mentorointi? 

 • mentori on luotettava aikuinen, jonka kanssa voi pohtia itselleen tärkeitä asioita ja
  viettää aikaa, yleensä 1-2 kertaa kuukaudessa.
 • tapaamiset mentorin kanssa ovat vapaamuotoisia ja rentoja.
 • mentorointisuhde on tasaveroinen. Lähtökohtana ovat nuoren tarpeet ja toiveet.

Mitä Amigon työntekijät tekevät?

 • etsivät jokaiselle nuorelle mahdollisimman sopivan mentorin ja ovat parin tukena koko vuoden ajan.
 • ovat mukana ensimmäisessä tapaamisessa sekä mentorointivuoden päättyessä.

Amigo-toiminta saa rahoitusta STEA:lta.

Jos kiinnostuit Amigosta, ota yhteyttä!

 

Deetä ja sympatiaa! -ohjelma toi Diakonissalaitoksen D-asemien ihmisten äänen kuuluviin touko-/kesäkuussa. D-asemat ovat alueellisia kansalaistoiminnan keskuksia Helsingissä. Ohjelmassa 27.5. tutustuttiin myös Amigo-mentorointiin. Kuuntele mitä Amigo voisi tarjota sinulle! Jakso löytyy Radio Helsingin ohjelmasivun kohdasta On-demand 27.5.

Mitä mentori tekee?

”Kerrankin on ihminen, joka ymmärtää ja jonka kanssa voi olla tavallisesti.”

 

Mentori on luotettava aikuinen, joka haluaa tavata ja tukea nuorta vapaa-ajallaan yhden vuoden ajan. Tapaamisissa jutellaan nuorta mietityttävistä tai kiinnostavista aiheista, harrastetaan ja tehdään molempia kiinnostavia asioita. Mentori voi tukea ja rohkaista esimerkiksi sosiaalisisissa tilanteissa, arjen taidoissa tai tulevaisuuden suunnitelmissa. Tärkeintä ovat yleensä mukavat yhteiset hetket.

Mitä mentoroinnista saa?

”Näen niin monia käyttämättömiä voimavaroja nuoressani. Haluan auttaa häntä löytämään ne.”

 

Läsnäolo, kuuntelu, kunnioitus ja kannustus ovat mentorointisuhteen perusta. Mentorointi tarjoaa mahdollisuuden tutustua nuoreen ja hänen maailmaansa, oppia uutta sekä kokea mieleenpainuvia hetkiä. Mentorina on mahdollisuus jakaa kokemuksia muiden mentoreiden kanssa mentoripiireissä. Amigon työntekijät valmentavat vapaaehtoiset mentorit mentorointiin ja nuoren tukemiseen.

Millaista mentorointi on?

 • Leppoisaa juttelua, yhdessä tekemistä, kahvittelua, ulkoilua, liikkumista tms.
 • Mentori voi tukea nuorta sosiaalisisissa tilanteissa, kotoa lähtemisessä, arjen asioissa tai tulevaisuuden pohtimisessa sekä nähdä hänessä voimavaroja ja kyvykkyyttä, jota hän ei itse huomaa.
 • Mentoripari tapaa toisiaan keskimäärin kerran kuukaudessa.

Tärkeät periaatteet

Olemme diagnoosivapaata vyöhykettä. Toiminnan arvokasta ydintä ovat:

 • yhdenvertaisuus
 • avarakatseisuus
 • erilaisuuden kunnioittaminen
 • toisen rajojen kunnioittaminen

Meillä jokainen saa olla sitä mitä on.

Mentoroinnin hyödyt

Nuorelle

Mentorointi tarjoaa turvallisen ihmissuhteen, jossa voi harjoitella esimerkiksi

 • ihmissuhdetaitoja
 • omista asioista ja näkemyksistä kertomista,
 • itsenäisempää toimimista
 • suunnitelmien tekemistä.

Aikuiselle

Mentori saa

 • arvokasta tietoa toisenlaisesta todellisuudesta
 • ymmärrystä nuoren elämään tämän päivän Suomessa.

Ajankohtaista

Amigosta on tehty opinnäytteitä ja selvityksiä:

 

Suvi Ervamaa
Elämää muuttavia kohtaamisia – omaehtoinen kansalaistoiminta nuorten tukena

(Selvitys Helsingin Diakonissalaitoksen Amigo-mentoritoiminnan pitkäkestoisista vaikutuksista)
Selvitys, HDL 2018.
Selvitys löytyy HDL:n verkkosivustolta 

Holopainen, Selja
Voimaa vapaaehtoistyöstä: Amigo-mentoreiden motivaatio ja kokemukset nuorten mentoroinnista
Opinnäytetyö, Diak 2015.
Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Kiiski Noora
”Ihminen aina tarvitsee jonkun toisen ihmisen” – Turvapaikanhakijanuorten kokemuksia mentoroinnista Amigo-hankkeessa
AMK-opinnäytetyö,Metropolia 2017.
Opinnäytetyö löytyy täältä