Työtämme ohjaavat arvot ovat vieraanvaraisuus, yhteys, virkeys ja tieto.

Vieraanvaraisuus

Sillä, millaisen tunnejäljen yhteinen tekeminen jättää, on väliä. Vieraanvaraisuuden merkitys arvona on muotoutunut tästä oivalluksesta. Vieraanvaraisuus on meille ihmisten ja yhteisöjen kykyä ja tahtoa toivottaa ihminen tervetulleeksi ja kohdata hänet.

Yhteys

Kanssalan työn näkökulmasta kansalaisena toimiminen näyttäytyy yhdessä elämisenä muiden kanssa. Kokemustemme ja näkemystemme mukaan halussa osallistua ja toimia on viime kädessä kyse tarpeesta olla yhteydessä toisiimme. Tämän yhteyden kokemuksen vaaliminen ja mahdollistaminen on meille tärkeää kansalaistoimintaan osallistumisen mahdollistamisessa.

Virkeys

Virkeydellä tarkoitamme uteliaisuutta ja kiinnostusta kansalaisyhteiskuntaa kohtaan, ja pyrkimystä tunnistaa  ja tarttua kansalaisyhteiskunnan uusiin kehityskulkuihin.

Tieto

Meille tietopohjaisuus on kiinnostusta työtämme koskevia ilmiöitä ja niistä tehtyä tutkimusta kohtaan.