Etsitkö harkan tai opparin aiheita – tule meille!

Tiimimme arkea on ollut rikastuttamassa liuta harjoittelijoita ja opinnäytetyöntekijöitä. Jokainen on ollut oma ainutlaatuinen itsensä ja vienyt tiimimme työtä merkittävällä otteella eteenpäin.

Meille on tärkeää, että harjoittelut suunnitellaan jonkin projektin ympärille, joista opiskelija pääsee ottamaan vetovastuun. Meillä pääsee siis vaikuttamaan työnsä sisältöön!

Arvostamme uteliaisuutta ja innostusta. Harjoittelut meillä edellyttävät itseohjautuvaa ja heittäytyvää otetta, mutta toivomme ja kokemustemme mukaan ne voivat myös antaa paljon. Harjoittelijamme Pirjo kuvaa kokemuksiaan meillä seuraavasti:

”Koin olevani tärkeä ja arvokas osa Kanssalaa, en vain harjoittelijaresurssi. Kehittämistyössä on tärkeää jakaa jo raakileideoitakin. Kanssalan kokeilu- ja huokoisuuskulttuurissa ja itselleni uudenlaisessa työn tekemisen mallissa jakamisen, tukemisen ja yhdessä ideoimisen seuraaminen sekä mukaan heittäytyminen toi itselleni arvokasta lisää ammattitaitooni kehittämistyössä. Erityisen palkitsevana koen sen, että olen yhdessä tiimin kanssa saanut jotain konkreettista ja yhteiskunnallisesti ajankohtaisen tärkeää aikaan tai liikkeelle.”

Voit lukea tiimimme ajatuksia hyvästä harjoittelusta lisää tästä blogitekstistä.

Harjoitteluiden tai opinnäytetöiden mahdollisuuksia meillä:

1) Ryhmien tai tapahtumien luotsaaminen: Toteutamme aika-ajoin ”ryhmämätsejä”, joissa avaamme isommille ryhmille väyliä kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan pariin. Olemme toteuttaneet tällaisia ryhmämuotoisia kokeiluja esimerkiksi lukio-opiskelijoille, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille ja vastaanottokeskuksen asukkaille. Minkälaisen porukan kanssa sinua inspiroisi hypätä kansalaistoiminnan maailmaan?

2) Vieraanvaraisuuden havainnointi: Vieraanvaraisten yhteisöjen merkitys on arjen työmme ymmärtämisen kannalta suuri. Harjoittelijamme ovat aivan olennaisella tavalla osallistuneet vieraanvaraisuuden merkitysten ja muotojen hahmottamiseen. Heidän työnsä jälki näkyy esimerkiksi tuottamissamme materiaaleissa. Opinnäytetyöntekijänä tai harjoittelijana voisit havainnoida jotakin sinua kiinnostavan yhteisön arkea ja analysoida, mitä vieraanvaraisuus siellä oikeastaan tarkoittaa.

3) Osallistumisen virrat, lähteet ja kapeikot: Ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita, identiteettejä ja resursseja, jotka vaikuttavat heidän osallistumisen tapoihin ja mahdollisuuksiin. Aiemmin harjoittelijamme ovat kartoittaneet helsinkiläisten näkemyksiä vapaaehtoistoiminnasta. Harjoittelijana tai opinnäytetyöntekijänä voisit perehtyä myös kohdennetumman porukan osallistumisen tapoihin ja tarinoihin – tai toteuttaa heidän kanssaan toimintatutkimuksellisen projektin.

4) Uusien yhteisöjen tunnistaminen: Meille uudet syntyvät yhteisöt ja yhdistykset näyttäytyvät eräänlaisena kansalaisyhteiskunnan sedimenttinä, joka kertoo myös jotain ajastamme ja siinä tapahtuvista muutoksista. Mitä ovat aikamme ilmiöt ja arvot, joiden ympärille ihmiset kokoontuvat yhteen ja organisoituvat?

5) Toivon trendit: Meitä kiinnostaa havainnoida ja tunnistaa toiveikkuuden aiheita yhteiskunnassa ja elämässä. Olemme työssämme kiinnostuneita trendeistä ja hiljaisista signaaleista, jotka antavat aihetta toiveikkuuteen – joko meille kaikille tai joillekin meistä. Olemme myös kiinnostuneita siitä, millä tavoin laajemmat toivon trendit välittyvät yksilötason toiveikkuudeksi. Tämä on vasta muotoutuva kokonaisuus työssämme – ja mikäpä olisi mielenkiintoisempaa uuden tekijän näkökulmasta kuin tarttua vielä vähän hähmäiseen kokonaisuuteen!

6) Viestintä: Tulisitko suunnittelemaan ja toteuttamaan Kanssalan viestintää? Mahdollisuuksia olisi monia: tuottaa sisältöä some-kanaviin yksin ja yhdessä ihmisten kanssa, kirjoittaa blogeja, kuvata ja editoida videoita. Tai haluaisitko koostaa tutkimuskatsauksen kansalaisyhteiskunnallisesta toiminnasta ja jakaa sitä viestintäkanavissamme? Paineet eivät ole suuret, sen vakuutamme – tiimimme muodostuu tällä hetkellä ehdottomista some-vanhuksista!