ESR-logo.

Linja 20

Hanke keskittyy erityisesti Tampereen kaupungin kaakkoisella alueella elävien nuorten tilanteen parantamiseen. Heidän tilanteensa on herättänyt laajasti huolta kaupungin verkostoissa.

Tavoitteena on löytää palvelujärjestelmän ulkopuolelle pudonneita  18-29-vuotiaita tamperelaisia nuoria ja kehittää toimintatapoja heidän työ- ja toimintakykynsä vahvistamiseksi.

 

 

Linja 20 tausta

Hankkeessa kehitetään sosiaalisia innovaatioita, jossa toimijoina ovat julkinen, yksityinen, koulutus- ja järjestösektori. Hanke ylittää paitsi sektorirajat, Tampereen kaupungin näkökulmasta myös hallintokuntien väliset rajat, sillä se edistää niiden keskinäistä vuoropuhelua ja yhteistoimintaa. Hanke keskittyy erityisesti Tampereen kaupungin kaakkoisella alueella elävien nuorten tilanteen parantamiseen, joiden tilanne on herättänyt laajasti huolta kaupungin verkostoissa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on löytää palvelujärjestelmän ulkopuolelle pudonneita  18-29-vuotiaita tamperelaisia nuoria ja kehittää toimintatapoja heidän työ- ja toimintakykynsä vahvistamiseksi. Hankkeen vaikutuksena työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt kaakkoisella palvelualueella. Lisäksi nuorten kanssa työskentelevät toimijat ovat saaneet käyttöönsä uudenlaisia ratkaisuja tai lisäarvoa olemassa oleviin palveluihinsa. Kunnan ja järjestöjen yhteistyö on lisääntynyt. Pitkällä aikavälillä pystytään katkaisemaan syrjäytymiskehitystä Tampereella sekä ennaltaehkäisemään ylisukupolvisen huono-osaisuuden periytymistä.

 

Kumppanit

Hankkeen toteuttavat TampereMissio, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja Tampereen ammattikorkeakoulu yhteistyössä Tampereen kaupungin ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Hankeaika ja rahoittaja

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.9.2020 – 31.8.2023. Hankkeen päärahoittajana on  Euroopan sosiaalirahasto ja rahoituksen myöntää Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Muita rahoittajia ovat Tampereen kaupunki, TampereMissio ja Diakonissalaitos.

Projektin toimenpiteet

Hanke kehittää uusia työtapoja kohderyhmän löytämiseksi, voimavaraistaa nuoria yksilöllisesti ja pienryhmissä yhteisö- ja luovien menetelmien avulla, ennaltaehkäisee radikalisoitumista, kehittää mentorointimalleja, rakentaa vaikuttavuutta, sekä edistää työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten asemaa nostamalla ilmiön julkiseen keskusteluun.

Yhteystiedot

Meeri Kokko
050 473 4909
meeri.kokko@hdl.fi

Katja Lehtinen
041 703 6421
katja.lehtinen@tamperemissio.fi

Ville Mäkelä
050 326 4250
ville.makela@hdl.fi