Yhdessä elämisen taitokeskus

Suomi tarvitsee yhdessä elämisen taitajia ja muuttuva maailma tarjoaa yhteydenrakentajille mahdollisuuksia

Yhteiskunta moninaistuu ja moniarvoistuu, mutta myös monimutkaistuu ja eriytyy ennenkuulumatonta tahtia. Muutostilanteessa tarvitaan tahoja, jotka vahvistavat kansalaisten ja organisaatioiden kyvykkyyksiä, toimijuutta ja yhdessä elämisen taitoja. Diakonissalaitoksen Yhdessä elämisen taitokeskus on sellainen.

Taitokeskuksen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa.

Diakonissalaitos on ihmisten välisten yhteyksien rakentaja.

Referenssit ja erityisteemat

 • Moninaisten yhteisöjen rakentamisen pedagogiikka ​ja metodiikka ja soveltaminen käytäntöön.​
 • Henkilökuntaa ja asiakkaita osallistava työskentely organisaation arvojen, strategian ja tulevaisuusskenaarioiden parissa.
 • Dialoginen työote ja verkostojohtaminen.​
 • Sovitteluosaaminen ja restoratiivinen lähestymistapa.​​
 • Kokeilukulttuuri tapana tehdä asioita.​
 • Kansalaistoiminta ja kansalaistoiminnallisuus yksilöiden ja yhteisöjen voimavaraistamisessa.​
 • ​Kulttuurinen saavutettavuus ja moninaisten yhteisöjen rakentaminen.

 • Moninaiset, monialaiset, ​ vapaat ja vaikuttavat yhteisöt ​ ja työyhteisöt.​
 • Tiimityö ja yhdessä toimisen taidot moninaisissa työyhteisöissä.​
 • Liikkeisyyden ja dynaamisuuden johtaminen.​
 • Fasilitoitu ilmiöiden tarkastelu (dialogit, työpajat).​
 • Kansalaistoiminnan ja sote-palveluiden synergiat ja rinnakkaiselo.​
 • NEET-nuorten teemat​

Yhteisöosaamisella on jo kysyntää

Olemme jo valmentaneet mm. seuraavia organisaatioita:

Oppilaitokset: Metropolia, Omnia, Laurea, Hämeen ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristöopisto, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Järjestöt: Kotitalousopettajat, Reumaliitto, Helsingin Valikkoverkosto, Kaapatut Lapset ry, Vares-verkosto, Aivovammaliitto, Mielenterveysyhdistys Helmi ry, Kalliolan Setlementti, Sopimus Vuori ry, Amal ry

Julkisen sektorin toimijat ja hoivayhteisöt