Yhdessä elämisen taitokeskus

Suomi tarvitsee yhdessä elämisen taitajia ja muuttuva maailma tarjoaa yhteydenrakentajille mahdollisuuksia

Yhteiskunta moninaistuu ja moniarvoistuu, mutta myös monimutkaistuu ja eriytyy ennenkuulumatonta tahtia. Muutostilanteessa tarvitaan tahoja, jotka vahvistavat kansalaisten ja organisaatioiden kyvykkyyksiä, toimijuutta ja yhdessä elämisen taitoja. Diakonissalaitoksen Yhdessä elämisen taitokeskus on sellainen.

Taitokeskuksen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa.

Diakonissalaitos on ihmisten välisten yhteyksien rakentaja.

Referenssit ja erityisteemat

 • Kansalaistoiminta ja kansalaistoiminnallisuus yksilöiden ja yhteisöjen voimavaraistamisessa.​
 • Moninaisten yhteisöjen rakentamisen pedagogiikka ​ja metodiikka ja soveltaminen käytäntöön.​
 • Henkilökuntaa ja asiakkaita osallistava työskentely organisaation arvojen, strategian ja tulevaisuusskenaarioiden parissa.
 • Dialoginen työote ja verkostojohtaminen.​
 • Luovat ja osallistavat menetelmät.​
 • Kokeilukulttuuri tapana tehdä asioita.​
 • ​Ihmisten ja yhteisöjen resilienssin vahvistaminen.
 • Sovitteluosaaminen ja restoratiivinen lähestymistapa.​​

 • Moninaiset, monialaiset, ​ vapaat ja vaikuttavat yhteisöt ​ ja työyhteisöt.​
 • Tiimityö ja yhdessä toimisen taidot moninaisissa työyhteisöissä.​
 • Liikkeisyyden ja dynaamisuuden johtaminen.​
 • Fasilitoitu ilmiöiden tarkastelu (dialogit, työpajat).​
 • Kansalaistoiminnan ja sote-palveluiden synergiat ja rinnakkaiselo.​
 • NEET-nuorten teemat​

Yhteisöosaamisella on jo kysyntää

Olemme jo valmentaneet mm. seuraavia organisaatioita:

Oppilaitokset: Metropolia, Omnia, Laurea, Suomen ympäristöopisto

Järjestöt: Kotitalousopettajat, Reumaliitto, Helsingin Valikkoverkosto, Kaapatut Lapset ry, Vares-verkosto

Kaupunginosien yhteisöt ja hoivayhteisöt