YEE = Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin

Mikä YEE?

YEE Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä eteenpäin -hankkeen päätoteuttaja on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), osatoteuttajina Diakonissalaitoksen lisäksi Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, ja Pesäpuu ry.

Tuemme lastensuojelun jälkihuoltoon oikeutettujen nuorten sekä ilman huoltajaa maahan alaikäisenä tulleiden 18 – 25-vuotiaiden nuorten oikeuksien sekä yhdenvertaisen kohtelun toteutumista.

  • Kokoamme tietoa palveluista ja nuorten tarpeista palveluihin. Toteutamme valtakunnalliset tiedonkeruut kunnista. Tietoa kootaan myös ammattilaisilta sekä nuorilta.
  • Kehitämme yhdessä nuorten tarpeiden mukaisia tukitoimia ja palveluita nuorten sekä eri ammattiryhmien ja toimijoiden kanssa.
  • Verkostoimme toimijoita kehittämistyön äärelle, tarjoamme koulutusta ja yhdessä oppimisen foorumeita nuorten oikeuksien, tuen ja palveluiden parantamiseksi.

Vaikutamme yhdessä nuorten ja ammattilaisten kanssa yksilötasolla, paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Diakonissalaitoksen osatoteutuksessa toimimme Helsingissä, Kuopiossa ja Vantaalla.


Tutustu YEE-hankkeen kotisivuihin (THL).

Palveluitamme maahantulijoille