Yhdessä taitaen elinikäisiä oppimisvalmiuksia

Hankkeen  tavoitteena on lisätä elinikäisiä oppimisen taitoja yli 15-vuotiaille. Diakonissalaitoksen Vamos on hankkeen päätoteuttajana ja osatoteuttajia ovat Rinnekoti, Turun Kristillinen opisto, sekä Invalidisäätiön ammattiopisto Live. Hankkeella on ESR-rahoitus (1.10.2019-28.2.2021).

Tässä linkki toteuttajien tavoitteisiin. Ne on kuvattu infograafikuvin.

 

Mikä on hankkeen tavoite?

Hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja elinikäisten taitojen omaksumisen tueksi. Elinikäisiä taitoja ovat luku- ja kirjoitustaito, matemaattiset taidot sekä tieto- ja viestintäteknologian taidot (tvt).

Yhteystiedot

Emma Nylund
projektipäällikkö
050 502 2455
etunimi.sukunimi@hdl.fi

Mikä on hankkeen kohderyhmä?

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki yli 15-vuotiaat, jotka tarvitsevat lisää elinikäisen oppimisen valmiuksia ja ovat koulutus- ja työelämän ulkopuolella tai riskissä pudota sinne. Toisena kohderyhmänä on opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Tällä sivulla on tietoa  osatoteuttajien tavoitteista ja toimista, hankkeen tapahtumista ja koulutuksista sekä paljon tietoa kuukausittain ilmestyvistä blogeista.

Tutustu osatoteuttajiin

Blogeja oppimisvaikeuksista

Artikkeleita oppimisesta