Diakonia on määriteltävä aina uudelleen, jotta se elää, puhuttelee ja vaikuttaa

17.1.2018

Diakonia mahdollistaa ihmiselle kokemuksen omasta arvostaan.

 

Tee toiselle mitä itsellesi toivoisit

Diakonia-sana tulee kreikasta ja tarkoittaa palvelua. Sen perustana ovat Jeesuksen opetukset ja lähimmäisenrakkaus. Eri kirkkokunnissa ja eri aikakausina diakoniatyö on ymmärretty ja järjestetty eri tavoin. Diakoniasta nouseva palvelutehtävä ohjaa hakeutumaan yhteiskunnassa niiden luo, jotka ovat pahiten uhattuina ja missä muuta apua ei ole saatavilla. Diakonia tarkoittaa myös sitä, että jokaiselle ihmiselle rakennetaan mahdollisuuksia osallistua, ottaa omat voimavarat käyttöönsä ja saada kokea olevansa yhteisönsä arvokas jäsen. Helsingin Diakonissalaitoksen missio tekee diakoniasta aina myös yhteiskunnallista. Diakonian tehtävä ei ole vain auttaa vaan myös pureutua syihin, yhteiskunnan rakenteisiin.

Kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua

Kristillinen lähimmäisenrakkaus on diakonian dynamo. Helsingin Diakonissalaitoksen diakoniakäsityksen mukaan jokaista on autettava ja jokaisella on mahdollisuus. Diakonian tavoitteena on auttaa ihmistä kokemaan itsensä arvokkaaksi ja ottamaan käyttöön koko ihmisyytensä.

Siellä missä hätä ja häpeä ovat suurimmat

Diakonia toteutuu syrjällä olevan ihmisen – tappion, häpeän, syyllisyyden ja kivun äärellä. Diakoninen tehtävämme on pitää huolta niistä, jotka eivät eri syistä yksin kykene huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Velvollisuutemme on huolehtia inhimillisistä ja aineellisista resursseistaan tämän tehtävän toteuttamiseksi. Diakonia mahdollistaa ihmiselle kokemuksen omasta arvostaan. Diakoniasta nousevat teot eivät edellytä ihmisen muuttumista, vaan jokainen on arvokas sellaisena kuin hän on.

Kukaan ei jaksa tehdä yksin, vaan yhteisö kantaa

Diakonia on työtä ihmisten kanssa, ei vain heidän puolestaan. Diakoniaa toteuttaa Helsingin Diakonissalaitoksen yhteisö, joka syntyy kaikista toiminnan osapuolista. Yhteisöllä on kristillinen arvopohja, historia ja tehtävä. Diakonissalaitoksen yhteisölle on annettu tehtäväksi tehdä kristillisen lähimmäisenrakkauden tekoja. Ihminen ei yksin kykene kantamaan kristillisen lähimmäisenrakkauden asettamaa vastuuta, vaan yhteisö toteuttaa diakonian radikaalia vaatimusta pitää huolta jokaisesta.

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: