Referenssit

Olemme jo valmentaneet mm. seuraavia organisaatioita:

Oppilaitokset: Metropolia, Omnia, Laurea, Hämeen ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristöopisto, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Järjestöt: Kotitalousopettajat, Reumaliitto, Helsingin Valikkoverkosto, Kaapatut Lapset ry, Vares-verkosto, Aivovammaliitto, Mielenterveysyhdistys Helmi ry, Kalliolan Setlementti, Sopimus Vuori ry, Amal ry

Julkisen sektorin toimijat ja hoivayhteisöt

Yhteisöosaamisellamme on jo kysyntää

Erityisteemat

 • Moninaisten yhteisöjen rakentamisen pedagogiikka ​ja metodiikka ja soveltaminen käytäntöön.​
 • Henkilökuntaa ja asiakkaita osallistava työskentely organisaation arvojen, strategian ja tulevaisuusskenaarioiden parissa.
 • Dialoginen työote ja verkostojohtaminen.​
 • Sovitteluosaaminen ja restoratiivinen lähestymistapa.​​
 • Kokeilukulttuuri tapana tehdä asioita.​
 • Kansalaistoiminta ja kansalaistoiminnallisuus yksilöiden ja yhteisöjen voimavaraistamisessa.​
 • ​Kulttuurinen saavutettavuus ja moninaisten yhteisöjen rakentaminen.

 • Moninaiset, monialaiset, ​ vapaat ja vaikuttavat yhteisöt ​ ja työyhteisöt.​
 • Tiimityö ja yhdessä toimisen taidot moninaisissa työyhteisöissä.​
 • Liikkeisyyden ja dynaamisuuden johtaminen.​
 • Fasilitoitu ilmiöiden tarkastelu (dialogit, työpajat).​
 • Kansalaistoiminnan ja sote-palveluiden synergiat ja rinnakkaiselo.​
 • NEET-nuorten teemat​