Diakonissalaitoksella on rahankeräyslupa

Rahankeräyksen järjestäjä

Diakonissalaitos (virallinen nimi Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr.)

Järjestäjän yhteystiedot

lahjoittajapalvelu@hdl.fi

Rahankeräysvarojen käyttötarkoitus

Rahankeräysvarat käytetään yleishyödylliseen toimintaan vaikeaan asemaan joutuneiden ihmisten auttamiseksi Suomessa ja ulkomailla.

Yksittäisissä keräyskampanjoissa voi olla yllä mainittua rajatumpia käyttötarkoituksia (esim. ajallinen, alueellinen tai väestöryhmään liittyvä rajaus).

Poliisihallituksen lupanumero

RA/2021/556

Luvan voimassaolo

Lupa on myönnetty 29.4.2021 ja se on voimassa toistaiseksi koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.