Meistä

Diakonissalaitos on rohkea ihmisarvon puolustaja.

Rohkeaa diakoniaa vuodesta 1867

Diakonissalaitos tekee rohkeasti työtä ihmisarvoisen elämän puolesta. Säätiön yleishyödyllisen toiminnan avulla tuemme kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevia. Yhteiskunnallinen yrityksemme Rinnekodit tarjoaa vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Lisäksi olemme mukana koulutustoiminnassa. Olemme omistajia Suomen Diakoniaopistossa ja Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Yhdessä rakennamme oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Kaiken toimintamme keskiössä on ihminen.

Virallinen nimemme on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr. Viestinnässä ja arjessa käytämme lyhempää nimiversiosta – olemme Diakonissalaitos.

 

Yleishyödyllisen säätiökonsernimme avainluvut 2023

  • Työllistämme valtakunnallisesti noin 3 400 henkilöä.
  • Toimimme kotimaassa 14 hyvinvointialueella ja kansainvälisesti 13 maassa.
  • Vuonna 2022 säätiö sai ulkopuolisia avustuksia 8,1 miljoonaa euroa.
  • Säätiön yleishyödylliseen toimintaan käyttämä oma rahoitus oli 3,2 miljoonaa.
  • Yhteenlaskettu liikevaihtomme vuonna 2023 oli noin 258 M€.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 (pdf)

Työtämme ohjaa yhteinen arvopohja

Olemme yleishyödyllinen säätiökonserni. Diakonissalaitoksella ja sen omistamalla Rinnekodeilla on Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Kannattava liiketoiminta on meille ennen kaikkea väline oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen. Käytämme koko tuloksemme henkilöstön ja asiakkaiden hyvinvointiin sekä työhön haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyväksi.

Haluamme olla alan rohkein työpaikka ihmisille, jotka ottavat ammattitaidon ohella sydämensä mukaan töihin!

 

Suomella on varaa ja osaamista pitää huolta heikoimmassa asemassa olevista.

Diakonissalaitoksella on 156 vuoden kokemus työstä heikommassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi. Pitkän kokemuksen pohjalta tiedämme, että syrjäytymisen ja sukupolvelta toiselle siirtyvän huono-osaisuuden katkaiseminen on välttämätöntä, jotta voimme lisätä yhteiskuntarauhaa, hyvinvointia ja inhimillistä turvallisuutta.

Tässä tavoitteitamme hallituskaudelle 2023-2027.

Tutustu Diakonissalaitoksen tarinaan, arvoihin ja yleishyödylliseen toimintaamme.

Tilaa Viesti Diakonissalaitokselta -uutiskirje tästä

Viesti Diakonissalaitokselta on noin kerran kuussa ilmestyvä rohkea ja ajankohtainen uutiskirje, joka luo erilaisia näkökulmia yhteiskuntaan sekä nostaa esiin syrjään jääneet ihmiset – siis heidät, joiden ääni ei julkisessa keskustelussa yleensä kuulu. Uutiskirje jatkaa Diakonissalaitoksen jo 1890-luvulla ilmestyneen Viesti-lehden perintöä.