Meistä

Diakonissalaitos on rohkea ihmisarvon puolustaja.

Rohkeaa diakoniaa vuodesta 1867

Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö, rohkea ihmisarvon puolustaja. Säätiöön kuuluu Rinnekoti ja Diakonissalaitoksen konserniin lisäksi  tytäryhtiöt Diakonissalaitoksen Hoiva  ja Caritas Palvelut.

Diakonissalaitoksen virallinen nimi on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr. Viestinnässä ja arjessa käytämme lyhempää nimiversiosta – olemme Diakonissalaitos.

Yleishyödyllinen toiminta

Diakonia ja sosiaalinen vastuu -toimialan tarjoamat vastikkeettomat palvelut ovat säätiön yleishyödyllistä toimintaa. Avointa diakonista toimintaa järjestetään strategiassa määritellyille kohderyhmille, kuten nuorille, lapsille, perheille, liikkuvalle väestölle ja maahanmuuttajille. Toimiala tarjoaa myös kansalaistoiminnan vaikuttamismahdollisuuksia. Työ kohdistuu heikommassa asemassa oleviin ihmisiin. Työtä toteutetaan pääasiassa hankkeiden ja toiminta-avustusten avulla.

Diakonissalaitoksen toimintaa kuvaava infograafi.

Yhteiskunnallinen yritys

Yhteiskunnallisena yrityksenä tarjoamme vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka parantavat asiakkaidemme arkea, yhdessä säätiöön kuuluvan Rinnekodin ja tytäryritystemme Diakonissalaitoksen Hoivan ja Caritas Palvelut Oy kanssa.

Työtämme ohjaa yhteinen arvopohja.

  • Haluamme olla alan rohkein työpaikka ihmisille, jotka ottavat ammattitaidon ohella sydämensä mukaan töihin.
  • Meillä jokainen tekee työtä ihmisarvon puolesta.
  • Työllistämme valtakunnallisesti noin 2700 henkilöä.
  • Yhteenlaskettu liikevaihtomme vuonna 2021 oli noin 214 M€.

Olemme myös omistajia Suomen Diakoniaopistossa ja Diakonia-ammattikorkeakoulussa.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

 

Suomella on varaa ja osaamista pitää huolta heikoimmassa asemassa olevista

Diakonissalaitoksella on 155 vuoden kokemus työstä heikommassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi. Pitkän kokemuksen pohjalta tiedämme, että syrjäytymisen ja sukupolvelta toiselle siirtyvän huono-osaisuuden katkaiseminen on välttämätöntä, jotta voimme lisätä yhteiskuntarauhaa, hyvinvointia ja inhimillistä turvallisuutta.

Tässä tavoitteitamme hallituskaudelle 2023-2027.

Tutustu Diakonissalaitoksen tarinaan, arvoihin ja yleishyödylliseen toimintaamme.

Tilaa Viesti Diakonissalaitokselta -uutiskirje tästä

Viesti Diakonissalaitokselta on noin kerran kuussa ilmestyvä rohkea ja ajankohtainen uutiskirje, joka luo erilaisia näkökulmia yhteiskuntaan sekä nostaa esiin syrjään jääneet ihmiset – siis heidät, joiden ääni ei julkisessa keskustelussa yleensä kuulu. Uutiskirje jatkaa Diakonissalaitoksen jo 1890-luvulla ilmestyneen Viesti-lehden perintöä.