Vaikuttavaa tukea nuorille

 

Nuorten tulisi kokea osallisuutta ja olla tasavertaisina ja yhdenvertaisina toimijoina muiden kanssa.

Suomessa joka kymmenes nuori on vaarassa syrjäytyä. Osalla nuoria on myös useita riskitekijöitä, mm.

  • yksinäisyys
  • tarkoituksenmukaisten palveluiden löytäminen ja niihin kiinnittyminen sekä
  • vaikea taloudellinen tilanne.

Monilla elämän haasteet kasautuvat. Ne voivat johtaa syrjäytymiseen.

Jottemme kadota kokonaista sukupolvea, tarvitaan

  • oikea-aikaisia nuorilähtöisiä palveluita,
  • johdonmukaista nuorisovaikutusten arviointia kaikessa päätöksenteossa sekä
  • hallinnonalat ylittävää asiantuntijatyötä.
  • Lisäksi tarvitaan nuorten kokemuspohjan hyödyntämistä päätöksenteossa niin valtiollisella kuin hyvinvointialue- ja kuntatasolla.

Nuoret ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita. Heidät tulee kohdata ja saattaa osallisiksi, jotta voimme rakentaa yhteistä tulevaisuuden Suomea, johon myös nuoret kokevat kuuluvansa.

 

Vamos

Vamos-työotteella tuemme työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria, joita huolettaa arjessa pärjääminen, mielenterveys, asuminen, raha-asiat tai koulu- ja työelämään pääsy. Toimipaikkoja on 11 paikkakunnalla Helsingistä Rovaniemelle. Vamos on ollut kaikkein haastavimmassa tilanteessa olevien nuorten tukija, valmentaja ja rinnalla kulkija jo 15 vuotta.


Nuorten ohjelma

Nuorten ohjelmalla 2022-2024 haluamme saada kestävän muutoksen palveluiden rakentamisessa ja nuorten toimijuuden vahvistamisessa. Ohjelman mottona on ”Ei mitään ilman nuoria” – uskallamme enemmän ja kokeilemme yhdessä rohkeammin.

 

Tulevaisuuden on oltava kaikkien nuorten!

Olemme laatineet tavoitteet viidestä eri teemasta, jotka vaativat seuraavalta hallitukselta rohkeita ja määrätietoisia päätöksiä hallituskaudella 2023-2027.  Tavoitteemme koskien nuoria:

  1. Hiljaisten nuorten tietämys hyödynnetään supervoimana yhteisen tulevaisuuden rakentamisessa ja päätöksenteossa
  2. Haavoittuvassa asemassa oleville nuorille taataan rinnalla kulkeva arjen tuki

Lue lisää (pdf): Tulevaisuuden on oltava kaikkien nuorten!

Palvelumme nuorille

 

Ajankohtaista nuorten palveluissa: