Vaikuttavaa tukea nuorille

 

Nuorten tulisi kokea osallisuutta ja olla tasavertaisina ja yhdenvertaisina toimijoina muiden kanssa.

Suomessa joka kymmenes nuori on vaarassa syrjäytyä. Osalla nuoria on myös useita riskitekijöitä, jotka voivat johtaa syrjäytymiseen mm. yksinäisyys, tarkoituksenmukaisten palveluiden löytäminen ja niihin kiinnittyminen sekä vaikea taloudellinen tilanne. Monilla elämän haasteet kasautuvat.

Jottemme kadota kokonaista sukupolvea, tarvitaan oikea-aikaisia nuorilähtöisiä palveluita, johdonmukaista nuorisovaikutusten arviointia kaikessa päätöksenteossa sekä hallinnonalat ylittävää asiantuntijatyötä. Lisäksi tarvitaan nuorten kokemuspohjan hyödyntämistä päätöksenteossa niin valtiollisella kuin hyvinvointialue- ja kuntatasolla.

Nuoret ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita. Heidät tulee kohdata ja saattaa osallisiksi, jotta voimme rakentaa yhteistä tulevaisuuden Suomea, johon myös nuoret kokevat kuuluvansa.

 

Vamos

Vamos on kaikkein haastavimmassa tilanteessa olevien nuorten tukija, valmentaja ja rinnalla kulkija. Vamos tukee työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria, joita huolettaa arjessa pärjääminen, mielenterveys, asuminen, raha-asiat tai koulu- ja työelämään pääsy. Vamoksessa jokainen nuori saa oman valmentajan, jonka kanssa vähitellen etsitään yhdessä polkua kouluun tai töihin. Vamoksessa voi osallistua yksilövalmennukseen tai toiminnallisiin ryhmiin.

Vamoksella on toimipaikkoja 11 paikkakunnalla Helsingistä Rovaniemelle, ja se on toiminut jo 15 vuoden ajan. Lue lisää Vamoksen toiminnasta.

Vamos nuortenpalvelu on Vuoden yhteiskunnallinen vaikuttavuusteko 2021

Nuorten ohjelma 2022-2024

Olemme käynnistäneet Nuorten ohjelman, jolla haluamme saada kestävän muutoksen palveluiden rakentamisessa ja nuorten toimijuuden vahvistamisessa.

Ohjelman mottona on ”Ei mitään ilman nuoria” – uskallamme enemmän ja kokeilemme yhdessä rohkeammin. Nuorten ääni kuuluu ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa! Lue lisää Nuorten ohjelmasta.

Tulevaisuuden on oltava kaikkien nuorten!

Olemme laatineet tavoitteet viidestä eri teemasta, jotka vaativat seuraavalta hallitukselta rohkeita ja määrätietoisia päätöksiä hallituskaudella 2023-2027.  Tavoitteemme koskien nuoria:

  1. Hiljaisten nuorten tietämys hyödynnetään supervoimana yhteisen tulevaisuuden rakentamisessa ja päätöksenteossa
  2. Haavoittuvassa asemassa oleville nuorille taataan rinnalla kulkeva arjen tuki

Lue lisää (pdf): Tulevaisuuden on oltava kaikkien nuorten!

Palvelumme nuorille

 

Nuorten palvelut voivat auttaa, jos esimerkiksi…

Haluat lähitulevaisuudessa kouluun tai töihin.
Arki tai elämä tuntuu olevan sekaisin.

Raha-asiat painavat mieltä tai olet velkaantunut.

Kotoa lähteminen on vaikeaa ja sosiaaliset tilanteet jännittävät.

Haluaisit pohtia aikuisen kanssa elämää ja tulevaa.
Haluat kuulua ryhmään, jonka kanssa suunnata kohti tulevaa.

Ajankohtaista nuorten palveluissa: