Diakonissalaitoksen yleiset tietosuojaperiaatteet

Tietosuoja on jokaisen ihmisen perusoikeus. Tietosuojan toteutuminen on meille tärkeää, koska se turvaa asiakkaidemme, palveluistamme kiinnostuneiden, palveluissa olevien, yhteistyökumppaneiden, vapaaehtoisten, lahjoittajien, työnhakijoiden ja henkilöstön yksityiselämän suojaa ja siihen liittyviä oikeuksia.

Diakonissalaitos noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679 EU) ja siihen liittyvien lakien ja muiden säädösten vaatimuksia sekä eri toimialojen erikoislainsäädäntöä. Säätiön tuottamissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa edellytetään erityisten henkilötietojen käsittelemistä, joista kerromme tällä sivulla:

rinnekodit.fi

Tietosuojaa toteutettaessa kiinnitetään erityisesti huomiota henkilötietojen salassapitoon sekä henkilötietojen käsittelijöiden käsittelyoikeuteen, osaamiseen ja heille asetettujen velvollisuuksien noudattamiseen.

Oikeuksista selkokielellä

 

Asiakkaan oikeudet kuvin (pdf) 

Kunders rättigheter för personuppgifter  (pdf)

Clients rights for personal data  (pdf)

Liitteet eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.