HETKINEN.

Ei anneta nuorten syrjäytyä.

Lahjoituksellasi voit varmistaa, että hädän hetkellä nuori saa henkilökohtaisen valmentajan ja nuorten vertaisryhmän.

Lahjoita nyt

Voit lahjoittaa myös:

Keräystilille

FI85 2065 1800 1084 62
(Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr)

MobilePaylla

60 813

Tekstiviestillä

Lähetä sana TOIVO numeroon 16499 (20 e)

Rahankeräyslupa: Poliisihallituksen lupanumero RA/2021/556. Lahjoitusvarat käytetään Diakonissalaitoksen yleishyödylliseen toimintaan vaikeassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi.

Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat voivat kerätä kirkkokolehdin kidutettujen kuntoutuksen tukemiseksi. Toiminnasta vastaa Diakonissalaitoksen
Psykotraumatologian keskus.

Tilitystiedot seurakunnille:
saaja: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr
tilinumero: FI50 8000 1200 0618 45
(viitettä ei tarvita)